Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
VERZELFSTANDIGING WERKGROEP

In 2013 hebben de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) het initiatief genomen autismevriendelijke mondzorg op de kaart te zetten. In overleg met de besturen van de VBTGG en NVVK is besloten dat de werkgroep zelfstandig doorgaat. Beide verenigingen zijn bereid om op projectbasis mee te werken aan het realiseren van een autismevriendelijke mondzorg.

PREVENTIE

Salutem tandpasta voor patiënten met ASS
Soms is tandenpoetsen een bijna onmogelijke opgave voor mensen met autisme spectrum stoornis. De heftige smaak, de sterke geur of het tintelende gevoel van de tandpasta geven teveel prikkels om goed te kunnen poetsen. Het Finse merk Salutem heeft daarom een tandpasta ontwikkeld zonder smaak, kleur of geur. Ook geeft deze tandpasta een minder tintelend gevoel.De tandpasta is voor 8,95 euro verkrijgbaar via: www.visualisatiesopmaat.nl.

Verder zijn bij visualisatie op maat o.a. verkrijgbaar: Het boek : ‘Naar de tandarts; een werkboek met stappenplannen en foto's om een bezoek aan de tandarts voor te bereiden’, zandlopers, poetskaarten en een poster ‘Bij de tandarts’.

Dr. Barman’s Superbrush: een 3-kopstandenborstel
Deze handtandenborstel heeft 3 dimensies waardoor binnen, buiten en bovenzijde in 1 beweging gereinigd worden. De borstel is vooral geschikt bij verminderde motoriek en/of sensorische gevoeligheid. Patiënten met autisme kunnen baat hebben bij deze borstel. De borstel is in drie uitvoeringen te verkrijgen:
- Small (0-6 jaar)
- Junior (6-12 jaar)
- Regular (volwassenen)
De borstels zijn o.a. verkrijgbaar via www.tandartsplein.nl voor ongeveer 4,00 euro

ENKELE AKTIVITEITEN (LEDEN) WERKGROEP

Op het 13e congres of van de European Academy of Paediatric vDentistry (EAPD) van 2-6 juni 2016 in Belgrado zal het lid van de werkgroep autismevriendelijke tandheelkunde Laura Kind een presentatie geven over haar onderzoek met als titel: Parents’ perceptions on dental care of Dutch children with Autism Spectrum Disorder. Verder bereid zij een publicatie over haar onderzoek voor.

De werkgroepleden L.S. Kind / M.C.M. van Gemert-Schriks / J.H. Elhorst hebben een artikel geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) met als titel
‘Autismevriendelijke tandheelkundige zorg’. De auteurs merken op dat ‘De mondzorg aan deze patiënten kan fors worden verbeterd, aangezien negatieve ervaringen en tandartsangst op dit moment veel voorkomend zijn’.
Studente MSc Health Sciences, International Public Health, Roos Kooijman is in februari 2016 gestart met haarvonderzoek naar barrieres in de preventieve mondzorg bij kinderen met autism. De werktitel van het onderzoek luidt:
Barriers in oral hygiene in children with an autism spectrum disorder of various ethnic/cultural backgrounds in the Netherlands. A qualitative study among special dental care providers.

Enkele leden van de werkgroep begeleiden de onderzoekster.

CURSUS AUTISME IN PRAKTIJK


Op 18 februari 2016 werd door WYANNE VAN DEN BERG de cursus ‘Autisme in de praktijk’ voor mondzorgverleners gegeven. Een lid van de werkgroep mocht de cursus bijwonen. De cursus gaf een mooi (eerste) inkijkje in autismevriendelijke mondzorg met als leerdoelen o.a. kenmerken, gedrag en gevolgen van autisme, de denkwijze van kinderen met autisme, aanpassingen op gebied van communicatie en aanpak en het betrekken van ouders bij zonderheden in de praktijk.

PETER MAKKES PRIJS

Op vrijdag 18 maart 2016 heeft prof. dr. Ad de Jongh de ‘Peter Makkes’ prijs van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) uitgereikt gekregen. De prijs wordt toegekend personen die zich binnen de Bijzondere Tandheelkunde buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. De prijswinnaar heeft zich zeer sterk ingezet voor volwassen patiënten met angst voor de tandarts. Hij is mede-initiator van de oprichting van postinitiële opleiding Tandarts Angstbegeleiding. vooral voor de tandheelkundige angstbegeleiding van eminent belang. Ook de autismevriendelijke mondzorg kan van zijn inzichten profiteren.

OVERZICHT KINDERTANDARTSEN

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) heeft een mooie brochure met een overzicht van de kindertandartsen (tandarts-pedodontologen), die door de NVvK erkend zijn, uitgegeven. Behalve de adressen van de tandarts-pedodontologen treft u ook een profielschets aan van de “Tandarts-Pedontololoog”.
Klik hier voor de brochure

OVERZICHT CENTRA BIJZONDERE TANDHEELKUNDE

Op de website van het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT) kan men kennisnemen van waar Centra Bijzondere Tandheelkunde zich bevinden. Cobijt (Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor deze bijzondere zorggroepen oa. Voor mensen met een autisme spectrum stoornis.
Klik hier voor meer informatie.

WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Lewis C, Vigo L, Novak L, Klein EJ.
Listening to Parents: A Qualitative Look at the Dental and Oral Care Experiences of Children with Autism Spectrum Disorder. Pediatr Dent. 2015;37(7):98-104
Conclusions: There is no “one size fits all” approach to dental and oral care for children with autism spectrum disorder. Parents are valuable partners in informing the unique dental and oral care needs of their child with ASD.
Klik hier voor het artikel

Awasthi P, Peshwani B, Tiwari S, Thakur R, Shashikiran ND, Singla S:
Evaluation and comparison of the efficacy of low fluoridated and calcium phosphate-based dentifrice formulations when used with powered and manual toothbrush in children with autism. Contemp Clin Dent. 2015 Sep;6(Suppl 1)
Klik hier voor het artikel

Mevissen, L., Didden, R. de Jongh, A. (2016).
EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking: overzicht en casusbespreking. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 36, 5-26.
Klik hier voor het artikel

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.
Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl

facebook twitter google-plus email
MailPoet