Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
De nieuwsbrieven van de werkgroep autismevriendelijke tandheelkunde houden u op de hoogte van de( actuele) ontwikkelingen op het gebied van de mondzorg voor mensen met ASS. De nieuwsbrief informeert professionals, cliënten, ouders en begeleiders.

Belangrijke aandachtspunten van de werkgroep:
 • De werkgroep werkt o.a. aan:
  Het opstellen ‘Richtlijn algehele Anesthesie bij patiënten met Autisme Spectrum Stoornis’.
 • Een folder ‘Tips mondzorgverleners in de huispraktijk’.
 • Een notitie ‘Stip op de horizon’, waarin een richting aangegeven wordt voor de toekomstige mondzorg voor mensen met ASS. Het zal geen blauwdruk zijn omdat de mondzorgpraktijken (nog) te verschillend zijn. Door zelfregulering zal de professionele standaard verder vormgegeven worden.
 • Het uitbrengen van het ‘ Casusboek Mondzorg en Autisme Spectrum Stoornis’.
  De werkgroep tracht subsidie te krijgen voor het uitbrengen van het casusboek. Er is een subsidieverzoek opgesteld, waarin doelen zijn vastgelegd. Ook zijn er ideeën over inhoud van het boek en samenstelling van een te benoemen eindredactie aangegeven. Gehoopt wordt binnenkort meer te kunnen mededelen. Het zou fantastisch zijn als het lukt om een casusboek uit te kunnen brengen.
AUTISME IN DE STOEL EN
POST HBO-OPLEIDING GEEF MIJ DE 5


Autisme in de stoel.
Een methodiek om de mondzorg voor mensen met autisme spectrum stoornis te verduidelijken en uitvoerbaar te maken
Klik hier voor meer informatie

Post hbo-opleiding Geef me de 5
Deze post hbo-opleiding Geef me de 5 biedt de mogelijkheid om je de unieke, gelijknamige methodiek eigen te maken en in je werkveld toe te passen. De lessen worden aangeboden in groepen van 24 gemotiveerde en professionele studenten.
De opleiding Geef me de 5 heeft als titel ‘Met visie voor CASS samenhang implementeren’ CASS staat voor de persoon met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ongeacht leeftijd, geslacht, intelligentie en voor iedereen die duidelijkheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.

Enkele mondzorgverleners hebben deze zeer uitgebreide 17 daagse cursus al met goed gevolg doorlopen. Wie volgt?
Klik hier voor meer informatie.

De Asswijzer
Reeds eerder is in onze nieuwsbrief aandacht besteed aan de methodiek van de ASSwijzer. De ASSwijzer denkt niet in standaardoplossingen, maar biedt een kader om op zoek te gaan naar unieke oplossingen. Het is een prachtige, maar uitgebreide methode.
Onlangs is de website van uiterlijk veranderd. Verder is er een ASSwijzer handleiding geschreven. Leerzaam voor mondzorgverleners om kennis van te nemen.
Over het gebruik van de ASSwijzer worden verschillende trainingen en workshops gegeven.
Klik hier voor de website van de ASSwijzer

PARTNER VOOR COMPLEXE ZORG. Het Centrum voor consultatie en expertise (Cce).
In Leren van casussen worden uitgebreid casussen op een prachtige leerzame manier uitgewerkt door het CCE. Men bouwt de casus op aan de hand van vier elementen: 1) de probleemsituatie, 2) de beeldvorming, 3) de interventies en 4) de resultaten. Verder diept men we bij iedere casus één onderdeel iets verder uit. De casussen zijn ook inspirerend voor mondzorgverleners. Hieronder volgen enkele uitgewerkte casussen over het gebruik van de ASSwijzer.

De drie casussen
 • Een feestje voor Johan
  Citaat: “Met deze casus laat Natascha Albers zien dat een vaak gekozen oplossing bij een autisme spectrum stoornis, namelijk structuur en weinig prikkels, bij Johan niet de juiste was. Voor Johan blijkt variatie juist een belangrijk element te zijn voor zijn welzijn. Om tot een oplossing te komen is gebruik gemaakt van de ASSwijzer”.
  Klik hier voor de presentatie
 • Een Danny-dienst
  Citaat: “Deze casus laat zien hoe het de begeleiding is gelukt om de chaos voor Danny te ordenen én daarbij de eigen ordening in zijn eigen kamer te beschermen. Sylvia Rook vertelt hoe dit met behulp van de ASSwjizer is aangepakt (hieronder staat meer informatie). Voor het team was dit niet gemakkelijk, want het was nodig om langdurige gewoontes los te laten en iets nieuws te proberen. Uiteindelijk met succes. Bekijk de casus om te zien hoe dat is bereikt”.
  Klik hier voor de presentatie
 • Ordening voor Edwin
  Citaat: “Deze casus laat zien dat ordening bij autisme meer is dan alleen structuur aanbrengen. Het gaat er óók om dat flexibiliteit wordt aangebracht, omdat anders de kans wordt vergroot dat ordening omslaat in dwang. In de casus gebruikt Frederike van Dantzig de analogie van een weekmenu en een recept. Het leven wordt geordend volgens een weekmenu met recepten. Het weekmenu kan iedere week anders zijn. Daar zit de flexibiliteit. De gerechten die op dat menu staan worden echter wel steeds op dezelfde manier klaargemaakt. En dat biedt ordening”.
  Klik hier voor de presentatie
Het autismepaspoort is ontwikkeld is door Spectrumvisie. Een belangrijke komt van Suzanne Agterberg-Rouwhorst.

Citaat: “Het autismepaspoort is een instrument waarmee elke ouder, hulpverlener of professional in één oogopslag de individuele kenmerken kan zien van het kind met autisme waar het autismepaspoort voor is gemaakt. Als deze kenmerken, de ‘vingerafdruk van een kind’, goed in beeld zijn gebracht, kan de omgeving goed inspelen op onderliggende oorzaken voor bepaald gedrag. Hierdoor wordt het kind met autisme niet over- of ondervraagd en raakt het minder snel gefrustreerd”.

De opzet van het autismepaspoort is ook voor mondzorgverleners interessant. Het geeft een inkijkje in de sterke en zwakke kanten van mensen met Autisme Spectrum Stoornis. Het zou geweldig zijn als in de mondzorg ook gewerkt gaat worden aan een dergelijke paspoort. Het is een mooie structurele wijze van werken. Een kijkje op de website van Autismepaspoort is de moeite waard.

Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft ook het boek ‘Autisme anders bekijken’ geschreven
Klik hier voor meer informatie

Meer rust en minder stress bij autisme:
Een praktisch stappenplan voor Volwassenen met ASS, Marja Boxhoorn.
Een overzichtelijk boek, ook voor mondzorgverleners, die volwassen patiënten met ASS behandelen. Een must voor Tandarts Angstbegeleiding??

Via onderstaande link kun je gratis de EERSTE STAP voor meer rust en minder stress bij autisme ontvangen.
Klik hier voor meer informatie

Interessant voor mondzorgverleners: Dissertatie.
Mw. A.G. Lever: Aging in Autism: Symptomatology, Co-occuring Psychopathology, and Cognitive Functioning Across the Adult Lifespan.

Er is een boeiende Nederlandse samenvatting: Autisme en veroudering: Symptomatologie, bijkomende psychopathologie en cognitief functioneren gedurende de levensloop
Klik hier voor meer informatie

Bijzonder
Een grote supermarkt gelast een stil uur winkelen in voor relatief gevoelige mensen
Klik hier voor meer informatie
facebook twitter google-plus email
MailPoet