Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Aanmelden voor onze nieuwsbrief autisme vriendelijke tandheelkunde?
De nieuwsbrieven van de werkgroep autismevriendelijke tandheelkunde houden u op de hoogte van de (actuele) ontwikkelingen op het gebied van de tandheelkundige zorg voor mensen met ASS. De nieuwsbrief informeert professionals, cliënten, ouders en begeleiders.

Alert nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt op onze website; www.autismevriendelijketandheelkunde.nl. Mensen die geinterreseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’. Men ken zich opgeven via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.
Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via jh.elhorst@quicknet.nl

Nederlands Tandartsenblad.
De redactie van het Nederlands Tandartsenblad heeft aandacht besteed aan tandheelkundige zorg voor mensen met autisme spectrum stoornis (ASS). In het blad van 15 mei 2015 staat een kort interview met Tandarts Gehandicaptenzorg mevrouw Sonja Kalf. De titel luidt ‘elke patiënt met autisme is weer anders’. Dit klinkt logisch, maar tandheelkundige op maat zorg voor mensen met ASS kan een lange zoektocht zijn, waarbij multidisciplinaire samenwerking met gedragsdeskundigen vaak onontbeerlijk is.
Klik hier voor het artikel uit het Nederlands Tandartsenblad.

Verder heeft het Nederlands Tandartsenblad in het kader van de minicolleges een kort filmpje gemaakt. In dit minicollege geeft Tandarts Gehandicaptenzorg Sonja Kalf tips en adviezen aan de tandarts over het omgaan met mensen met ASS bij de behandeling. En vanzelfsprekend kunnen ook mondhygiënistes en (preventie)assistentes hier hun voordeel mee doen.

Klik hier om de video te bekijkijken of klik op de onderstaande Youtube-link.
www.youtube.com/watch?v=szpPOuN1dzM

Boeken
Er zijn voor mondzorgverleners (maar ook andere professionals, ouders en begeleiders) twee belangrijke(basis) boeken over de Geef mij de 5 methode, welke van groot belang zijn voor het professionaliseren van de tandheelkundige zorg voor kinderen en volwassenen met ASS (met of zonder verstandelijke beperking). Voor mondzorgverleners in de huispraktijk kan de inhoud van beide boeken een ‘eyeopener’ zijn of een stimulans om de tandheelkundige verder aan te passen aan deze specifieke zorggroep. Voor Tandartsen Gehandicaptenzorg, Tandartsen Angstbegeleiding en Kindertandartsen is het min of meer verplichte stof, liefst ondersteund door een 2-3 daagse cursus gericht op de mondzorg voor mensen met ASS.

De auteur van beide boeken is Colette de Bruin. Zij heeft jarenlange ervaring in het werken met mensen met autisme en mensen met een verstandelijk beperking. Zij is moeder van vijf autistische pleegkinderen en opgevoed door een vader met het Syndroom van Asperger.

Het boek geef mij de 5
Geef me de 5 is een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Het bestaat uit een boek en een Cd-rom. In het boek Geef me de 5 is een praktische werkwijze beschreven die in de praktijk is ontwikkeld.
Een kind met autisme begeleiden en opvoeden, HOE doe je dat dan?
Daar gaat nu juist dit boek over. Het is geschreven vanuit de behoefte die het kind met autisme heeft. Het kind vraagt als het ware van ons: Geef me de 5!. Ofwel;
1 .WAT is mijn taak, HOE voer ik deze uit, WANNEER moet ik het doen, WAAR vindt het plaats en WIE is erbij betrokken. Al lezende leert men deze wijze van handelen te hanteren.

Het boek Auti-communicatie
Auti-communicatie is communicatie die is afgestemd op de specifieke manier waarop mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) informatie verwerken en communiceren.
Als wezenlijk onderdeel van de methode ‘Geef me de 5’ heeft Auti-communicatie zich de afgelopen tien jaar bewezen als brug tussen mensen met en zonder ASS. Door het gebruik van Auti-communicatie ontstaat er begrip en respect en daarmee positief contact. Op basis daarvan kan ontwikkeling plaatsvinden. In dit boek wordt door middel van praktische aanwijzingen stap voor stap uitgelegd hoe de Auti-communicatie in zijn werk gaat. De talloze praktijkvoorbeelden die de uitleg ondersteunen spreken voor zichzelf: Auti-communicatie is niet alleen voor, maar ook samen met mensen met ASS ontwikkeld. Het is een heel praktisch boek, dat iedereen in staat stelt zich de Auti-communicatie eigen te maken. De Auti-communicatie is uitstekend geschikt en toepasbaar voor elke leeftijd en intelligentie, voor iedereen met autisme en voor iedereen die duidelijkheid nodig heeft.
Samenvattend: Beide boeken wordt streng aanbevolen voor het realiseren van een verantwoorde tandheelkundige zorg voor mensen met ASS.

Beide boeken zijn online via deze link verkrijgbaar.

Standby.
In het blad Standby (een blad dat is afgestemd op het vakgebied van de tandartsassistent) nr. 5 -2011 staat een lezenswaardig en overzichtelijk artikel “Autisme in de stoel” van Yvonne Maarssen. Hierin komen veel aspecten van de methode Geef mij de 5 en Auti-communicatie aan de orde zoals in de beide boeken uitgebreider wordt behandeld.
Klik hier voor het gehele artikel

Cliënten, ouders en begeleiders
Waar kunt u terecht?

Tandartsen beschikken over veel behandelmogelijkheden en sommige tandartsen hebben zich op één of meer gebieden van de tandheelkunde toegelegd, hun kennis verdiept en veel ervaring opgedaan (soms met een officiële differentiatie). De tandartsen weten van elkaar wie deskundig is in bepaalde vakgebieden en wie over de benodigde apparatuur beschikt voor bepaalde behandelingen.

In de tandheelkundige zorg voor mensen met ASS kennen we drie differentiaties:
  • Tandarts Gehandicaptenzorg
  • Kindertandarts (tandarts-pedontoloog)
  • Tandarts Angstbegeleiding
De meeste gedifferentieerde tandartsen zijn werkzaam in een Centrum Bijzondere Tandheelkunde.

Ook ZorgkaartNederland besteed aandacht aan Centra Bijzondere Tandheelkunde.

Klik op deze link om de website van Centra’s te bezoeken.
Klik op deze link om de website van ZorgkaartnNederland te bezoeken.

De werkgroep autismevriendelijke tandheelkunde hoopt in een later stadium op hun website meer gegevens te kunnen verstrekken waar men als patiënt terecht kan voor tandheelkundige hulp.

Voor meer informatie over de drie differentiaties zijn hieronder drie artikelen vermeld over deze differentiaties:
  1. Broers DLM, Makkes PC, Jongh A de. Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 8. Opleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg. Ned Tijdschr Tandheelkd 2007; 114: 126-128
Klik hier voor het gehele artikel.
  1. Stel G, Veerkamp JSJ. Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 10. De differentiatieopleiding tot tandarts-pedodontoloog. Ned Tijdschr Tandheelkd 2007; 114: 209-212
Klik hier voor het gehele artikel
  1. Jongh A de, Makkes PC, Broers DLM. Beroepsdifferentiatie in de tandheelkunde 12. De differentiatieopleiding ‘tandarts-angstbegeleiding’. Ned Tijdschr Tandheelkd 2007; 114: 292-295
Klik hier voor het gehele artikel.

Voor reacties kan men zich wenden tot J.H. Elhorst per email:
jh.elhorst@quicknet.nl

facebook twitter google-plus email
MailPoet