Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Autismevriendelijke mondzorg staat nationaal en internationaal in de belangstelling. In het buitenland verschijnen diverse (wetenschappelijke) artikelen, waarin meer en meer de nadruk komt te liggen op gedragsbeïnvloedende interventies en ondersteunende communicatie. In Nederland richt de aandacht zich op kennisdeling en praktijk ondersteunende communicatiemiddelen. Een mooie ontwikkeling.
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
  • een filmpje over een patiënt met autisme spectrum stoornis bij de tandarts;
  • een viertal lezenswaardige Nederlandse artikelen over humor, visualisaties en oplossingsgericht werken bij mensen met ASS;
  • een drietal, recent gepubliceerde Engelstalige wetenschappelijke artikelen;
  • folder mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • een aantal congressen
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde en de Weerklank hebben een 15 minuten durend filmpje over Berry gemaakt. Berry heeft een meervoudige communicatieve beperking. Naast auditieve problemen heeft hij een verstandelijke beperking en een stoornis in het autisme spectrum.

Klik hier om de video te bekijken.

Nederlandstalig artikelen
Via de webshop van Autisme Centraal kan men kennisnemen van veel literatuur over autisme spectrum stoornis. Enkele artikelen zijn voor mondzorgverleners lezenswaardig:

- B. Lambrechts: Houden mensen met autisme van humor?
- T. Fondelli : Gesprekken visualiseren verschenen
- S. Carette : Oplossingsgericht werken en autisme: ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Bovengenoemde artikelen zijn tegen een geringe vergoeding te verkrijgen.
Gratis te verkrijgen bij Autisme Centraal is de ‘De Auti-goed-gevoel vragenlijst’ van de bekende auteur Peter Vermeulen. De bedoeling van deze vragenlijst is een verkenning van wat iemand met autisme een goed gevoel geeft. Ook in de mondzorg kan men vragen naar wat een goed gevoel geeft.
Klik hier om het artikelen op te vragen.

Folder voor ouders en begeleiding.
De folder Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking is samengesteld door de Redactieraad van het Ivoren Kruis met aanbevelingen van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten, de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige
Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline en Oral-B. Doel van de Vereniging Ivoren Kruis is het bevorderen van mondgezondheid. Naar schatting heeft zo’n 50% van de mensen met ASS ook een verstandelijke beperking.

Klik hier voor de folder

De Engelstalige artikelen
1. Blomqvist M, Bejerot S, Dahllöf G. A cross-sectional study on oral health and dental care in intellectually able adults with autism spectrum disorder. BMC Oral Health. 2015
De auteurs concluderen: “Adults with ASD exhibited more gingival recessions and considerably lower saliva flow compared to healthy controls. Despite equal caries prevalence, the risk for reduced oral health due to decreased salivary flow should be taken into consideration when planning dental care for patients with ASD. Written reminders of dental appointments and written and verbal report on oral health status and oral hygiene instructions are recommended”.

Klik hier voor het hele artikel

2.Cagetti MG, Mastroberardino S, Campus G, Olivari B, Faggioli R, Lenti C, Strohmenger L. Dental care protocol based on visual supports for children with autism spectrum disorders. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015.
De onderzoekers concluderen: “The use of visual supports has shown to be able to facilitate children with ASDs to undergo dental treatments even in non-verbal children with a low intellectual level, underlining that behavioural approach should be used as the first strategy to treat patients with ASDs in dental setting”.
Klik hier voor het hele artikel

3. Cermak SA
Stein Duker LI, Williams ME, Lane CJ, Dawson ME, Borreson AE, Polido JC. Feasibility of a sensory-adapted dental environment for children with autism. Am J Occup Ther. 2015 May-Jun;69(3)

De schrijvers concluderen: “ Preliminary positive benefit of Sensory-Adapted Dental Environment (SADE ) in children with ASD warrants moving forward with a large-scale clinical trial”.

Klik hier voor het hele artikel

4. Zanelli et al.
Nitrous oxide for dental treatment in patients with infantile autism: a literature review
RSBO. 2015 Apr-Jun;12(2):202-8

De schrijvers concluderen: ‘The conscious sedation with nitrous oxide and oxygen, as an auxiliary method in the behavior management of children with autism is a secure and effective option, through previous evaluation of the individual, in order to achieve the
expected results’.

Klik hier voor het hele artikel

Congres Angsten en depressies bij mensen met autisme
Het jaarlijks congres over autisme op 3 december 2015 staat in het teken van angsten en depressies bij mensen met autisme. Kinderen en volwassenen met autisme hebben immers vaak last van angsten en somberheid.

Klik hier voor meer informatie

Nieuw op autisme.nl:
Handvatten/tips bij het zoeken én vinden van ondersteuning bij autisme en een verstandelijke beperking.

De handvatten en tips zijn geen richtinggevende ‘tips’ over hoe het ‘moet’. Het zijn betrouwbare adviezen en tips van ervaringsdeskundigen.

Klik hier voor meer informatie
facebook twitter google-plus email
MailPoet