Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
NIEUWSBRIEF VAN DE WERKGROEP AUTISMEVRIENDELIJKE MONDZORG

Autisme een andere manier van informatieverwerking

Op 3 en 17 februari 2017 geeft Kentalis de cursus Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers. Een must voor (huis)tandartsen, mondhygiënistes en (preventie) assistentes die (willen) werken met patiënten met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis. Kennis van Totale Communicatie draagt bij aan een veilige situatie in de mondzorg (geen/minder stress, chaos of angst).

VERNIEUWD: Kennispocket verstandelijke beperking en autisme
Autisme kan op vele manieren tot uiting komen. Bent u benieuwd naar de laatste inzichten? Meer weten en leren hoe je mensen met een verstandelijke beperking en autisme kunt helpen? Bestel dan nu de vernieuwde pocket. Het geeft een aardige eerste indruk. Ook voor mondzorgverleners in huispraktijk als ook in de bijzondere tandheelkunde
Voor meer informatie klik HIER

Drie recente publicaties
Chen H-Y; Yang H, Chi, H-J, et al. Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach. J. Med. Biol. Eng., 464 Vol. 33 No. 5 2013; 463-470
“This study provides physiological evidence to support the positive clinical effects of DTP for reducing anxiety in dental environments.
Klik HIER voor de publicatie
Carter, A., Carter, G., & George, R. (2015). Autism Spectrum Disorders and the Role of General Dental Practitioners: A Review. Journal Of Dental Applications, 2(7), 254–260
“To provide satisfactory dental care to ASD patients, dental practitioners should familiarise themselves with the current management techniques and techniques that are acceptable to parents and guardians”.
Klik HIER voor de publicatie

Perez E, Behar-Horenstein LS, Guelmann M. Crown-root Fracture Restoration on a Patient with Autism Spectrum Disorder. J Contemp Dent Pract. 2016 Sep 1;17(9):769-773.
“Although the prognosis of a fractured maxillary incisor on this patient is guarded, the decision to maintain the tooth clinically was a better option esthetically than an extraction or decoronation”
Klik HIER voor de publicatie

Een andere context voor Coen:
Een nieuwe casus. Leerzaam voor mondzorgverleners
“CE-coördinator Cilia Jansen leert Coen kennen als een man vol levenslust, ondanks
zijn lastige lichaam, beperkte energie en chronische pijn. Zij buigt zich over de vraag wat Coen nodig heeft om ondanks zijn problemen toch zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en in contact met zijn omgeving te blijven.In de casusbeschrijving zit ook interview met Jeanette de Grand (Teamleider GGZ bij GGZ Noord-Holland-Noord) over spanning tussen autonomie en ondersteuning van de cliënt”.
Klik HIER voor de casus

Overzicht Kindertandartsen
De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) heeft een mooie brochure met een overzicht van de kindertandartsen (tandarts-pedodontologen), die door de NVvK erkend zijn, uitgegeven. Behalve de adressen van de tandarts-pedodontologen treft u ook een profielschets aan van de “Tandarts-Pedontololoog”. Kindertandartsen dragen bij aan autismevriendelijke mondzorg
Klik HIER voor de brochure.

Overzicht Centra Bijzondere Tandheelkunde
Op de website van het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT) kan men kennisnemen van waar Centra Bijzondere Tandheelkunde zich bevinden. Cobijt (Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor deze bijzondere zorggroepen. Er werken Tandartsen Pedodontoloog, Tandartsen Gehandicaptenzorg en Tandartsen Angstbegeleiding. Patienten kunnen om een verwijzing vragen als begeleiding en behandeling in de huispraktij op problemen stuit.
Klik HIER voor meer informatie.

Cursus Autisme in de praktijk
Op 09 februari 2017 wordt er weer de cursus ‘autisme in de praktijk’ verzorgd door WYANNE VAN DEN BERG. De cursus gaf een mooi (eerste) inkijkje in autismevriendelijke mondzorg met als leerdoelen o.a. kenmerken, gedrag en gevolgen van autisme, de denkwijze van kinderen met autisme, aanpassingen op gebied van communicatie en aanpak.
Klik HIER voor informatie en/of inschrijving


OPROEPEN
Inzenden casussen
Mondzorgverleners, patiënten, ouders en/of begeleiders worden uitgenodigd casussen of vraagstellingen aan te dragen waar zij in de praktijk tegenaan (verwachten te) lopen. De aangedragen casussen of vraagstelingen worden besproken op de website en/of opgenomen in een casusboek en/of gebruikt in cursussen. We werkgroep autismevriendelijke mondzorg wil graag een casusboek (laten) uitbrengen.
Voor nadere informatie jh.elhorst@quicknet.nl

Onderzoek doen
De werkgroep autismevriendelijke mondzorg stimuleert het onderzoek op het gebied van autismevriendelijk mondzorg. Er zijn al enkele publicatie op dit gebied verschenen en er staan er een paar publicaties op stapel. Deze publicatie zijn gericht op ervaringen van professionals en/of ouders. Het zou prachtig zijn als er ook klinisch onderzoek gedaan gaat worden. Hiervoor zijn in de eerste plaats mondzorgpraktijken nodig en in de tweede plaats onderzoekers en/of studenten. Mondzorgpraktijken en onderzoekers/studenten die belangstelling hebben voor klinisch onderzoek kunnen contact opnemen met Jan Elhorst: jh.elhorst@quicknet.nl.

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl

facebook twitter google-plus email
MailPoet