Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk

Project ‘De sensatie van een goed leven’
In het vierjarig project (vallend onder het onderzoeksprogramma ‘Gewoon Bijzonder’) wil men een brug slaan tussen wetenschap en praktijk rondom prikkelverwerking en de invloed daarvan op gedrag bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking. De werkgroep ‘autismevriendelijke mondzorg’ heeft gevraagd te mogen participeren in het project. Dit werd op prijs gesteld. Ted Zuidgeest, Henk Algra en Jan Elhorst hebben dit op zich genomen. Zij hopen enerzijds kennis op te doen via het project en anderzijds de problemen van mondzorg voor de doelgroep in de schijnwerper te zetten
Klik HIER voor meer informatie over het project.

Autismevriendelijke Pijnscore kaart
Een deel van mensen van een Autisme Spectrum Stoornis hebben moeite met het aangeven van pijn. Zij hebben moeite met het geven van een cijfer op een schaal van 0 tot 10.
Aut-Care heeft een visuele schaal in kleur ontwikkeld en de keuze kleiner gemaakt. Ook hoe de pijn voelt is kort beschreven. Voor professionals zijn er cijfers bij gezet..
Alhoewel de Pijnscore kaart niet uitgebreid onderzocht is blijkt deze in de praktijk voor meerdere mensen met autisme goed hanteerbaar.
Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Aut-Care. Tegen verzendkosten sturen zij u de Pijnscore kaart op.
Voor meer informatie zie www.aut-care.nl

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
De NVA heeft haar website grondig vernieuwd met als doel ‘het verbinden van autisme’. Het is beslist de moeite waard om als mondzorgverlener voor actuele informatie op de website te kijken. De werkgroep autismevriendelijke mondzorg is in overleg met de NVA er ook aandacht kan komen voor autismevriendelijke mondzorg.
Klik HIER voor de vernieuwde interessante NVA- website

Wijziging fotoserie naar de tandarts
In eerdere nieuwsbrieven is aandacht besteed aan een uitgebreide Fotoserie: Naar de tandarts, een fotoserie om uw kind / cliënt voor te bereiden op het bezoek aan de tandarts. Kentalis heeft een nieuwe link gemaakt voor deze fotoserie.
Klik HIER voor de link

Nederlands onderzoek: Studenten Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen onderzoek op het terrein van autismevriendelijke mondzorg
Pauline Veenhof en Ashley Claessen doen onderzoek onder normaal tot hoogbegaafde kinderen door vragenlijsten af te nemen onder de kinderen van de doelgroep, ouder, mondzorgproffesionals en experts in autisme. Men wil meer zicht krijgen op de eisen waraan autismevriendelijke mondzorg aan moet voldoen.
Samane Waziri en Farhat Hashemzada) doen onderzoek onder normaal tot hoofbegaafde volwassenen met autisme. Hoer ervaren zij de zorg wat zijn hun wensen?
De resultaten van de onderzoeken worden tweede helft van mei 2017 verwacht.

Opleiding tot Arts voor verstandelijk Gehandicapten.
Op 30 januari 2017 hebben enkele leden van de werkgroep en enkele belangstellenden een gesprek met medewerkers van de opleiding tot Arts voor verstandelijk Gehandicapten. Er zal van gedachten gewisseld worden over medische- en mondzorg van mensen met een verstandelijke beperking en een diagnose autisme. Wat kan er beter en wat kan er anders. Kan er gezamenlijk opgetrokken worden.

Enkele publicaties
Van Steensel, B., Bögels, S., De Bruin, E., & Dirksen, C. (2013). Angststoornissen bij kinderen met autismespectrumstoornissen. Kind & Adolescent Praktijk, 12(3), 110-117.

Citaat
“Angststoornissen komen vaak voor, ook bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Bij de meeste kinderen volstaat cognitieve gedragstherapie (CGT). Het is echter de vraag of deze behandeling net zo succesvol is bij kinderen met ASS als bij kinderen zonder ASS, hoeveel kinderen met ASS een angststoornis hebben, en of deze angststoornissen anders zijn dan bij
kinderen zonder ASS. In dit artikel wordt een antwoord op bovenstaande vragen geformuleerd aan de hand van een reeks studies die onderdeel vormde van het proefschrift van Van Steensel (2013), aangevuld met een aantal cases”
Klik HIER voor de publicatie

Singh, H., Rehman, S. A. V. S. R., & Patwardhan, N. (2015). PICA Disorder with Autism: Intervention In Dental Settings. J Res Adv Dent 2015; 4:3:281-291.

ABSTRACT
Background: This review provides information on the dental intervention of pica disorder in autistic people. Before stepping on to the intervention part, it throws light on the meaning, sign and symptoms, etiology of the disorder etc. Pica is an eating disorder typically defined as the persistent eating or mouthing of non-nutritive substances. A dental complication depends on the duration and the type of material eaten leading to abrasion, erosion, staining of teeth, periodontal problems, poor hygiene and halitosis. Generally it has been found in several studies that pica is developed in autistic people with a rapid speed. 30% of children with autism have moderate to severe pica. For an effective dental intervention a dentist must know how to deal pica in a person with autism. Diagnostic criteria and important guidelines for the treatment should be followed by the care giver and dentists.
Klik HIER voor de publicatie

Toledo, S. M. L., Díaz, R. R., & Uribe-Querol, E. (2015). Camouflage orthodontic treatment in an autistic class II patient with anterior open bite: Case report. Revista Mexicana de Ortodoncia, 3(1), 47-55.

ABSTRACT
An orthodontic case report is presented. The patient was a 12 year old autistic male with class II, augmented overjet, vertical growth and anterior open bite. He also exhibited tongue-thrust habit. A surgical treatment was ideal for this case but because of his neurological problem, it was decided to use an alternative orthodontic treatment. The orthodontic treatment included: Hyrax, high-pull-headgear, double transpalatal bar with acrylic button and elastics. After a three year treatment, class I approximation was obtained, open bite was corrected and vertical growth was controlled. The patient’s tonguethrust habit was controlled using a wrap-around retainer with tongue corrector. This retainer was placed on the maxillary arch and on the lower, a lingual bonded retainer was used. The camouflage orthodontic treatment was successful because good behavioral techniques for autism patients were used.
Klik HIER voor de publicatie

Elbaz, G. A., Salah Eldin, M. S. M., & Mabrok, W. H. M. (2015). A Comparative Study of the Efficiency of two Different Glass Ionomer Using ART Technique in a Group of Egyptian Children with Autistic Spectrum Disorder

Abstract
Aim: The aim of the study was to evaluate and compare the effect of conventional glass ionomer cement and Nano-glass ionomer using atraumatic restorative technique (ART) in a group of Egyptian autistic children.

Materials and Methods: Thirty autistic patients had cavitated lower first primary molars (class I only) were included in this study. According to the type of restorative material used, the children were classified into 2 groups: (Group I) their teeth were restored with conventional glass ionomer, (Group II) their teeth were restored with Nano-glass ionomer (ketac N 100). All children were checked clinically, radio graphically and for bacterial count evaluation at baseline (before treatment) and after 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months and 6 months.

Results: After 6 months, group I showed statistically significant higher prevalence of pain, food stagnation, restoration defects and widening of lamina dura than group II while for bacterial count evaluation, the microbiological assay results show there was no statistically significant difference between the two groups.

Conclusion: The results indicate that Nano-glass ionomer can be considered a successful alternative restorative material for ART technique with promising results in treatment of children with autistic spectrum disorder.
Klik HIER voor de publicatie

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl
facebook twitter google-plus email
MailPoet