Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Inleiding
Farhat Hashemzada en Samane Waziri, vierdejaarsstudenten van de opleiding mondzorgkunde HAN te Nijmegen doen in het kader van hun afstuderen een wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen en oplossingen van normaal- tot hoogbegaafde volwassen patiënten met ASS. Dit doen zij op verzoek van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg.

Aanleiding voor dit onderzoek
Veel volwassen patiënten met ASS hebben nog te vaak negatieve ervaringen, stress en angsten m.b.t. hun tandheelkundige behandeling. Om de behandelingen voor deze doelgroep te kunnen verbeteren is er onderzoek nodig.

Doel van het onderzoek
Met behulp van een vragenlijst worden de ervaringen van en oplossingen volgens normaal- tot hoogbegaafde volwassen patiënten met ASS in kaart gebracht.

Verzoek
Om de mondzorg te kunnen verbeteren hebben wij uw hulp hard nodig. Wilt u als mondzorgverlener, als werker in de zorg voor volwassenen met ASS of als familielid personen met ASS op deze enquête wijzen en hen verzoeken de vragenlijst te willen invullen.

De vragenlijst bestaat zowel uit open als gesloten vragen. Het is voor het onderzoek erg waardevol dat u uw persoonlijke ervaringen uitgebreid weergeeft en de werkelijkheid zo goed mogelijk beschrijft. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden.

U heeft de mogelijkheid om tussentijds te stoppen met de vragenlijst en het invullen op een later tijdstip te hervatten. Uw ingevulde informatie wordt volledig anoniem verwerkt. Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking en inspanning. De studenten zullen er blij mee zijn.

De vragenlijst via deze link in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/WWR8PSG
J.H. Elhorst (lid werkgroep autismevriendelijke mondzorg)
facebook twitter google-plus email