Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Onderzoek
Len Martijn (Logopediste, SEN-Autismespecialist en studente orthopedagogiek) gaat onderzoek doen. D.w.z. de Anxiety Scale for children with Autism Spectrum Disorder (ASC-ASD) vertalen en de toepassing onderzoeken in de mondzorg voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis. Zij krijgt ondersteuning van mw. dr. F.J.A. (Bonny) van Steensel (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Bonny werk bij de programmagroep: Opvoedings- en Ontwikkelingsproblemen (OOP). Het streven is om de resultaten voor de zomervakantie te presenteren.
In de publicatie van Rodgers J, Wigham S, McConachie H, Freeston M, Honey E, Parr JR. ‘Development of the anxiety scale for children with autism spectrum disorder (ASC-ASD). Autism Res. 2016 Nov;9(11):1205-1215’ meer over de schaal.
Klik HIER voor de bovenstaande publicatie

Recent verschenen
Autisme is niet blauw. Smurfen wel.
Peter Vermeulen
Paperback
ISBN 978-94-6337-059-2
€ 24,99
Peter Vermeulen gaat wat tegen de stroom in door kritische kanttekening te plaatsen bij autisme. Hij biedt ook een oplossing: back to basics!: een etiket voor een brein dat niet werkt zoals de meeste. Niet meer en niet minder. Leerzaam voor mondzorgverleners. Prikt (voor) oordelen door.

Publicaties
Bossù M, Corridore D, D’Errico A, Ladniak B, Ottolenghi L, Polimeni A. Education and dentistry: advanced synergy in the dental treatment of children with autism; a pilot clinical trial. Senses Sci 2014; 1 (3):107-112.


What this paper adds
The behavioral profile of autistic children, which are very prone to anxiety in new situations, renders prevention measures and dental care seriously compromised so that usually they are treated and cared following general anesthesia. This paper reports and presents practical suggestions based on a three year planned experience with autistic children.


Why this paper is important to pediatric dentists
It highlights the importance to use an educational approach to improve the relationship and dental care success with the autistic patient”.
Klik HIER voor de publicatie

Nilchian F, Shakibaei F, Jarah ZT. Evaluation of Visual Pedagogy in Dental Check-ups and Preventive Practices Among 6-12-Year-Old Children with Autism. J Autism Dev Disord. 2017 Jan 10.
“This study was aimed to evaluate the impact of visual pedagogy in dental check-ups and preventive practices among children with autism aged 6-12. In this randomized double-blind clinical trial, the cooperation of 40 children with autism age 6-12. The selected children were equally divided into two groups of case and control (n = 20). The obtained data were analyzed by statistical tests, including Chi square and independent t test. The results of Cochran showed a significant increase in children's cooperation with regard to fluoride therapy in the case group by repeating the visit and training sessions (p ≤ 0.001). The findings of this study demonstrated, visual pedagogy was merely effective in the case of fluoride therapy in the case group”.

NVA-expertgroep Autisme en Verstandelijke Beperking
De werkgroep autismevriendelijke mondzorg heeft contact gelegd met de NVA-expertgroep. Afgesproken is in februari 2017 verder te praten over een mogelijk verdere samenwerking.

De VA-Expertgroep ‘Autisme en verstandelijke beperking’ maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met dubbele diagnose. In de Expertgroep zitten ervaringsdeskundigen en overige deskundigen. In de bijlage een artikel over de NVA-Expertgroep ‘Autisme & Verstandelijke Beperking’.
Klik HIER voor de bijlage.

Voor meer informatie klik HIER


De expertgroep heeft een ‘meelees-groep’ ingesteld. Meelezers krijgen de agenda en worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@deblauwezon.nl

Artsen met Autisme
“Welkom op de website Artsen met Autisme. Waarom deze website? Omdat er ook artsen zijn met autisme. Terwijl het lijkt alsof dat niet zo is. De meeste artsen met de diagnose autisme houden die diagnose verborgen. Ik ben zo’n arts met de diagnose autisme (syndroom van Asperger). Toen ik de diagnose kreeg, was ik de 40 al gepasseerd. Ik was al jarenlang werkzaam als huisarts. De diagnose autisme, daar word je mee geboren; dus ik was al jarenlang aan het werk als arts, onbewust van mijn autisme. Dat leverde een hoop vragen en denkwerk op. Ik heb veel gesproken met mensen met autisme, en veel gemaild over autisme. Die gesprekken en e-mails hebben me uiteindelijk tot het maken van deze website aangezet.”
Een mooi inkijkje.
klik HIER om verder te lezen.

Studiedag
Op 2 juni 2017 vindt er een studiedag plaats over emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking.

“Volgens de Vlaamse psychologe Els Ronsse biedt Došens model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo. Je krijgt namelijk zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast sta je stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat je je handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van een cliënt, waardoor je zijn veiligheidsgevoel kan vergroten en waardoor zijn groeimogelijkheden geactiveerd worden”.

Klik HIER voor meer informatie over deze cursus. Collega’s die naar deze cursus gaan verzoeken wij hun bevindigen door te geven aan de werkgroep autismevriendelijke mondzorg.

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl
facebook twitter google-plus email
MailPoet