Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Hierboven ziet u het ontwerp van het logo Autismevriendelijke Mondzorg. De werkgroep hoopt het veelvuldig te gebruiken en terug te zien in artikelen en presentaties.

Enkele publicaties
Kind LS, Gemert-Schriks MCM van, Elhorst JH. Autismevriendelijke tandheelkundige zorg. Ned Tijdschr Tandheelkd 2016; 123: 73-77
Na het lezen van dit artikel:
- bezit u basiskennis over de Autisme Spectrum Stoornis;
- kent u de intra-orale aandachtsgebieden behorend bij deze stoornis;
- kent u enkele tips voor de behandeling van patiënten met de Autisme Spectrum Stoornis;
- weet u waarheen u patiënten kunt verwijzen, mocht behandeling niet uitvoerbaar blijken.
Klik HIER voor de publicatie

Sikarwar, A. S., Parolia, A., Runai, F. A. R., & Barua, A. (2015). Relationship between Gingivitis and Autism in Children: A Matched Case-control Study. British Microbiology Research Journal, 7(4), 174-179.
De auteurs concluderen “ While the autistic children had significantly more calculus, the occurrence of gingivitis and plaque were similar between autistic and control groups. Measures to control dental plaque and calculus among the autistic children should be improved to prevent gingivitis”.
Klik HIER voor de publicatie

Vignesh, R., & Sharmin, D. (2017). A Case Report on Dental Management of a Toddler with Autism. EC Dental Science, 7, 103-105.
Citaat uit de publicatie: “This case report demonstrates the importance of oral hygiene maintenance of special children and also about their short and long term dental treatment protocol for maintaining good oral health”.
Klik HIER voor de publicatie

Morales-Chávez, M. C. Prevalence of Self Injuries and Dental Trauma in a Sample of Autistic Patients in Caracas–Venezuela. The Journal of Dentist, 2016, 4, 57-60
De onderzoeker concludeert: “SIB (self-injurious behavior) and dental trauma are more frequently found in autistic patients. It is important that the dentist is trained to handle and treat these manifestations, as 75% of SIB can usually be found at the level of the head and the neck, and in many cases can cause dental trauma. Autistic patients in this study showed a lower prevalence of self-injuries and dental trauma than that reported by other authors worldwide”.
Klik HIER voor de publicatie

Autisme en verstandelijke beperking
De regio Noord Holland Noord van de NVA hield op donderdag 13 april een themadag over 'communicatie bij autisme en een verstandelijke beperking. Steven Degrieck van Autisme Centraal verzorgde enkele interessante lezingen. Autisme Centraal vertrekt vanuit de kwaliteiten en sterktes van mensen met autisme en de methodiek steunt op enkele belangrijke fundamenten:
Autistisch denken
Basisrust
Concrete Communicatie
Dubbelspoor
Eigenheid
Functionaliteit

De zes uitgangspunten zijn ook van belang in de mondzorg voor mensen met autisme.
De spreker heeft meegewerkt aan een onlangs verschenen boek ‘Autisme en zintuiglijke problemen’
Auteurs: DEGRIECK Steven, HUFEN Miriam, VAN BERCKELAER-ONNES Ina
Uitgever: Boom
Prijs: € 34,95
Klik HIER voor verdere informatie

Niet onvermeld mag blijven dat de werkgroep autismevriendelijke mondzorg een stand aangeboden heeft gekregen van de organisatie. Hier is dankbaar gebuikt van gemaakt is.

Promotie
Mw. E.H.M. Mevissen-Renckens: Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities. Promotoren zijn prof. dr. A. de Jongh en prof. dr. H.C.M. Didden.

Voor mondzorgverleners met affiniteit voor autismevriendelijke mondzorg is het proefschrift zeer lezenswaardig omdat autisme veelvuldige wordt genoemd. Het geeft een verdieping, een mooi inzicht. De onderzochte groep heeft een groter risico op de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis en aan behandeling schort het nog wel eens.
Klik HIER voor het proefschrift

Een mooie cursus
De tweedaagse cursus Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers van Kentalis is succesvol geweest. Door praktijkervaringen uit te wisselen zijn nieuwe
inzichten verworven. De cursus wordt herhaald op 26 januari en 9 februari 2018 in Utrecht. Zowel voor mondzorgverleners in de hui
spraktijk als ook voor mensen werkzaam in de bijzondere tandheelkunde wordt de cursus van harte aanbevolen. Autisme komt ook aan de orde.
Klik HIER voor cursusinformatie en/of inschrijving.

Een nieuwe interessante website
Uitgeverij SWP is een nieuwe website over autisme gestart. Hier vindt u het laatste nieuws over autisme. SWP is ook uitgever van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Klik HIER voor de website

DIEPE DRUK DOOR DRUKVESTEN
“Squease is een kledingstuk ontworpen voor mensen met problemen met zintuiglijke prikkelverwerking, zoals bijvoorbeeld kan voorkomen bij mensen met autisme, ADHD of ADD. Het toepassen van Diepe Druk kan personen met problemen in sensorisch functioneren en prikkelsensitiviteit, helpen om beter om te gaan met de stress en onrust die zij in het dagelijks leven kunnen ervaren. In het buitenland zijn enkele artikeles verschenen over diepe druk in de mondzorg.
Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande video's op youtube,
- een opblaasbare drukvest voor mensen met bijv. autisme en ADHD
- Het verhaal achter het Squease drukvest.
- Wat is een rustgevend Squease drukvest?
- Voor meer informatie en/of aanschaf zie: www.squeasewear.com/nl/

Reeds eerder hebben wij gewezen op onderstaand artikel
Chen H-Y; Yang H, Chi, H-J, et al. Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach. J. Med. Biol. Eng., 464 Vol. 33 No. 5 2013; 463-470

Citaat:
“This study provides physiological evidence to support the positive clinical effects of DTP for reducing anxiety in dental environments”.
Klik HIER voor de publicatie

Chen, H. Y., Yang, H., Meng, L. F., Chan, P. Y. S., Yang, C. Y., & Chen, H. M. (2016). Effect of deep pressure input on parasympathetic system in patients with wisdom tooth surgery. Journal of the Formosan Medical Association, 115(10), 853-859.

Citaat:
Our results further suggest that deep pressure input may be an appropriate therapeutic modality for use in people with special needs with arousal regulation during or in preparation for stress conditions, such as wisdom tooth extraction and regular dental procedures.
Klik HIER voor de publicatie

Als u ervaringen heeft met het toepassen van diepe druk bij patiënten met autisme in de mondzorg dan wordt het bijzonder op prijs gesteld dit met ons te delen.

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl
facebook twitter google-plus email
MailPoet