Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Aandacht voor autismevriendelijke mondzorg
De werkgroep is blij met de groeiende aandacht voor autismevriendelijke mondzorg in de media,de wetenschappelijke tijdschriften en afstudeerprojecten. Mondzorg voor patiënten met een autismespectrumstoornis kan complex zijn en vergt aandacht en onderzoek.

In de media
Het Nederlands tandartsenblad, een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, heeft uitgebreid aandacht besteed aan de werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg. In het artikel “ Neem de tijd bij patiënt met autisme “ wordt dieper ingegaan op enkele aspecten van autismevriendelijke mondzorg en de werkgroep.
Klik HIER voor de publicatie

Ook de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft in haar fraaie ledenblad ‘Autisme Magazine’ aandacht geschonken aan de mondzorg voor mensen met autisme. In het artikel ‘Je moet als tandarts de zoektocht aangaan: hoe kan ik deze patiënt het beste helpen?’ wordt ingegaan op autismevriendelijke mondzorg.
Klik HIER voor de publicatie

Recente wetensschappelijke publicaties
Murshid, E. Z. (2017). Effectiveness of a preparatory aid in facilitating oral assessment in a group of Saudi children with autism spectrum disorders in Central Saudi Arabia. Saudi Medical Journal, 38(5), 533.
Klik HIER voor de publicatie

Al-Sehaibany FS. Occurrence of oral habits among preschool children with Autism Spectrum Disorder. Pak J Med Sci. 2017;33(5):1156-1160.
Klik HIER voor de publicatie
Zafar, S., Boyd, D., & Siddiqi, A. Dental Management of a Child with Autism Spectrum Disorder and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Oral Health Dent Manag 2017, 16: 990
Klik HIER voor de publicatie

Dangulavanich, W., Limsomwong, P., Mitrakul, K., Asvanund, Y., & Arunakul, M. (2017).
Factors associated with cooperative levels of Autism Spectrum Disorder children during dental treatments. EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, 18(3), 231-236.

Abstract
Aims To evaluate the cooperation rates in Thai ASD patients and analyse factors associated with cooperation levels in ASD patients during dental treatment.

Materials and methods
A group of 95 subjects aged between 3-18 years diagnosed with ASD and who had been evaluated for sensory processing by an occupational therapist received dental treatment in the dental clinic at the Rajanukul Institute of Bangkok (Thailand), which is the governmental institute providing medical and dental services to the community, including special needs children. Data were collected from medical records and parental questionnaires as well as behaviour rating during dental treatment using the Frankl rating scale. Qualitative data were analysed using descriptive analysis. Chi-square test and multiple logistic regression analysis were used to analyse the factors associated with clinical behaviour during dental treatment (p<0>
Results
Total subjects were 95 (82 males, 13 females). Mean age was 8.7 3.9 yrs. Age, behaviour before dental treatment and dental procedures (p<0>
Conclusion
School-age ASD children who have been trained in special education programmes and showed positive behaviour before dental treatment show a higher cooperation level during treatment.

Afstudeerprojecten
Studenten mondzorgkunde van Hogescholen Arnhem - Nijmegen, Utrecht en Groningen zijn gestart met zeven afstudeerprojecten over allerlei aspecten van autismevriendelijke mondzorg. De gang zit er in. Zij hopen medio februari 2018 hun onderzoek af te ronden. Over de resultaten wordt u later geïnformeerd. Mogelijk wordt er nog een beroep op uw medewerking gedaan.

Mocht u ideeën voor onderzoek hebben laat het ons weten.
De Cursus Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers op 19 januari en 9 februari 2018 van 9.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

In het voorjaar van 2017 is deze cursus voor het eerst gegeven. Deelnemers waren
enthousiast. Het gaf hen inzicht in de patiënt maar ook in henzelf. Leerzaam. Er wordt ook ingegaan op het omgaan met patiënten met Autisme Spectrum Stoornis.
Aanmelden / afmelden voor onze nieuwsbrief autisme vriendelijke mondzorg?
De nieuwsbrieven van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg houden u op de hoogte van de (actuele) ontwikkelingen op het gebied van de mondzorg zorg voor mensen met ASS. De nieuwsbrief informeert professionals, cliënten, ouders en begeleiders .

Alert nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt op onze website; www.autismevriendelijketandheelkunde.nl. Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’. Men ken zich opgeven of afmelden via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via jh.elhorst@quicknet.nl
facebook twitter google-plus email
MailPoet