Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Dankwoord De werkgroep autismevriendelijke mondzorg heeft studenten opgeroepen een studie te verrichten naar ‘autismevriendelijke mondzorg’. De werkgroep prijst zich zeer gelukkig met het feit dat deze oproep meerdere studenten heeft aangezet tot het doen van onderzoek op dit gebied. In de komende nieuwsbrief zal aan de onderzoeksverslagen aandacht besteed worden.

Op deze plek willen wij de studenten en hun begeleiders alvast bedanken voor hun vele werk om ‘autismevriendelijke mondzorg ’beter in kaart te brengen. Ook dank aan alle respondenten zoals: de volwassen patiënten met autisme, ouders van kinderen met autisme, experts op het gebied van autisme en tandartsen. Zonder hun medewerking hadden onderzoeken nooit kunnen worden uitgevoerd.

Meer wetenschappelijk onderzoek De werkgroep streeft er naar de komende jaren meer klinisch wetenschappelijk te initiëren. Men is drukdoende hiervoor contacten te leggen. Gehoopt wordt op een multidisciplinaire aanpak, immers zonder experts op het gebied van autismespectrumstoornis redden wij het niet. Naast experts hoopt men ook financiers
bij de mondzorg te betrekken voor financiële ondersteuning voor langlopende onderzoeksprojecten. Zou helemaal fantastisch zijn als er ‘spontaan’ geld beschikbaar zou komen voor onderzoek naar effecten van autismevriendelijke mondzorg.
Ideeën en adviezen zijn van harte welkom.

Het Project ‘de Sensatie van een Goed Leven’.
Prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking
De werkgroep neemt deel aan dit project om kennis op te doen en kennis te delen. Mondzorgverleners kunnen op langere termijn (een deel) van de te ontwikkelende methodiek toepassen in de mondzorg voor patiënten met autisme en een verstandelijke beperking.

Men wil een methodiek ontwikkelen waarmee ouders, begeleiders, leerkrachten en mensen met autisme zelf optimaal rekening kunnen houden met de prikkelverwerking. Het ontbreekt aan kennis hierover. En de wetenschappelijke onderbouwing van een methodiek ontbreekt. In het project wil men een brug tussen praktijk en wetenschap rondom prikkelverwerking slaan. Klik HIER voor de flyer over het project

Voor meer informatie gedurende de komen 4 jaar kunt u terecht op:
De website
Facebook
Twitter

HET LEOKANNERHUIS NEDERLAND
Brochure: Toolkit, Allochtone kinderen met autisme
Uit het onderzoek van Roos Kooiman ‘Barriers in oral hygiene in children with an autism spectrum disorder of various ethnic/cultural backgrounds in the Netherlands. A qualitative study among special dental care providers. (2016) bleek dat mondzorgverleners onvoldoende kennis hebben van kinderen met autisme met een andere etnische en culturele achtergrond. Mondzorgverleners ervaren meer problemen.
Het LeoKannerhuis Nederland heeft de brochure uitgegeven om de bestaande praktijk kennis te bundelen en toegankelijk te maken voor professionals in de zorg voor allochtone kinderen met autisme. Mondzorgverleners kunnen ook putten uit deze toolkit.
Klik HIER voor de publicatie

Overprikkeling voorkomen door meer prikkels? In het blad STERK! IN AUTISME 2017/01 blz 11- 12 staat een lezenswaardig artikel ‘Overprikkeling voorkomen door meer prikkels? Steven Degrieck, Educatief medewerker bij Autisme Centraal en auteur van heel wat publicaties waaronder: ‘Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep’ ‘Autisme en tijdsbesef’ en ‘Autisme en zintuiglijke problemen’. Voor sommigen een verrassende oplossing voor overprikkeling: ook in de mondzorg toepasbaar.
Klik HIER voor de publicatie

Een aantal buitenlandse publicaties
Murshid, E. Z. (2017). Effectiveness of a preparatory aid in facilitating oral assessment in a group of Saudi children with autism spectrum disorders in Central Saudi Arabia. Saudi medical journal, 38(5), 533.
Klik HIER voor de publicatie

Özsoy, Ö. P., & Bingöl, S. İ. (2017). Extraction Orthodontic Treatment in an Autistic Patient. Turkish J Orthod 2017; 30: 28-32
De auteurs schrijven: “As a result, autistic patients can be successfully treated. In this process, it is important to include communication as a major part of treatment.
Klik HIER voor de publicatie

Radhi, N. J. M. (2017). Oral health status in relation to nutritional status among institutionalized autistic children and adolescents in Baghdad city, Iraq. Journal of Baghdad College of Dentistry, 29(1), 117-124.
Conclusion: Dental caries severity, oral hygiene and gingival health were lower in ASD group than control group. Dental caries severity was related to oral health status in both groups. Possible of overweight, overweight and obesity were most common in children and adolescents with ASD than control group. Body weight of autistic children was related to dental caries severity.
Klik HIER voor de publicatie

Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers
Wijziging van de cursusdagen Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers door Kentalis is . Door praktijkervaringen uit te wisselen kan men nieuwe inzichten verwerven. De cursus wordt nu gegeven op 19 januari 2018 en 9 februari 2018 in Utrecht. Zowel voor mondzorgverleners in de huispraktijk als ook voor mensen werkzaam in de bijzondere tandheelkunde wordt de cursus van harte aanbevolen. Autisme komt ook aan de orde.
Klik HIER voor cursusinformatie en/of inschrijving.

CONGRES | Mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Het congres ‘Mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Handvatten voor het verlenen van goede mondzorg’ heeft een boeiend programma met aansprekende sprekers. Het is interessant voor mensen die werkzaam zijn in de mondzorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. Er is ook een verdiepingssessies ‘Autismevriendelijke mondzorg’
Door Henk Algra, orthopedagoog Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam
Klik HIER voor de congresfolder

Ga nou gewoon even je tanden poetsen!


Een ouder: “Ik heb het wel eens vertwijfeld uitgeroepen. Omdat we echt weg moesten. Daar stond ik dan. Met mijn schoenen al aan. En Zoon op de bank. Met voor zich op tafel de tandenborstel. Zijn tandenborstel, die daar al 20 minuten stond”.
Klik HIER voor het hele verhaal

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl
facebook twitter google-plus email
MailPoet