Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Monique Thoonsen (fysiotherapeut en pedagoog) beheert een bijzonder aardige website waar zij vertelt over zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) bij wiebelende en friemelende kinderen.
Inspirerend voor mondzorgverleners, ouders en patiënten met autisme.
Klik HIER voor de website voor meer informatie

Monique is co- auteurs van het boek ‘Wiebelen en friemelen thuis'
“Het boek gaat over zintuiglijke prikkelverwerking. Monique en Carmen (Lamp, onderwijsadviseur en pedagoog) leggen uit hoe kinderen (en ook volwassenen) onder- of overprikkeld raken omdat zij te weinig of juist te veel zintuiglijke prikkels ervaren. Dat heeft veel invloed op het gedrag, kinderen kunnen bijvoorbeeld extra prikkels gaan zoeken omdat zij daar behoefte aan hebben of zij raken gestrest door een teveel aan prikkels en gaan dan bijvoorbeeld prikkels mijden. Dit heeft onder andere invloed op de dagelijkse verzorging, zoals tandenpoetsen en op bezoeken aan de arts en tandarts. Daarom hebben zij daar in hun boek tips over gegeven, die voor de doelgroep waardevol zijn. Zij hopen dat de tips zoveel mogelijk mensen gaan bereiken en daardoor bepaalde situaties makkelijker zullen maken voor kinderen, ouders en tandartsen.

Op de website van 7zintuigen kunt u kijken wat de verdere inhoud van hun boek is, mocht u daarin geïnteresseerd zijn (W&F thuis; inhoudsopgave).
Klik HIER voor hun adviezen over Tandenpoetsen en Tandartsbezoek.

Op de website www.7zintugen.nl staan meerdere overzichtelijke documenten over diepe druk en prikkelverwerking. De redactie van de nieuwsbrief heeft hieronder enkele documenten geplaatst. Met dank aan Monique.

Wat is diepe druk?
“Voor mensen die last hebben van prikkels, die moeite hebben met kalmeren wanneer ze overprikkeld zijn en die zich liever niet in drukke situaties begeven, kan diepe druk een fantastisch middel zijn om zich in en na die situaties beter te voelen. Maar wat is diepe druk eigenlijk?”
Klik HIER voor het document over diepe druk

Zintuiglijke Prikkelverwerking, uitleg voor kinderen
Want waarschijnlijk heb jij iemand in je omgeving die anders reageert op bijvoorbeeld aanraken of op geluiden, of iemand die niet stil kan zitten. Misschien heb jij dat zelf wel. Voor jullie leggen wij uit hoe mensen deze prikkels voelen.
Klik HIER voor het document

ZINTUIGLIJKE PRIKKELVERWERKING, WAT IS DAT?
Uitleg voor volwassenen
“Via de zintuigen neem je alles waar; uit de omgeving, maar ook uit je eigen lijf. Dat ‘alles’ noemen we hier voor het gemak ‘prikkels’. Die prikkels worden geregistreerd door zintuigen en geven je lijf informatie, bijvoorbeeld over hoe koud het is, of je honger hebt, over wat je voelt wanneer je je hand in je zak steekt. Aan de hand van de prikkels onderneem je wel of niet actie. Je trekt een deken over je heen, je blijft zitten want je voelt dat je genoeg gegeten hebt of je selecteert zonder te kijken de munt van 50 eurocent uit alle munten in je zak, zodat je de winkelwagen van het slot kunt halen. Dat doe je allemaal op basis van de informatie die via de zintuigengeregistreerd en in de hersenen verwerkt wordt. Je bent de hele dag bezig met het verwerken van zintuiglijke prikkels”.
Klik HIER voor het document

Gedrag van de vier types
“Hieronder een lijst van gedragingen die je kunt zien bij onder- en overprikkelde mensen. De gedragingen die in cursief staan kun je zien bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze zijn niet ingedeeld in actief en passief. De lijst is niet uitputtend, het geeft een overzicht van welk gedrag samen kan hangen met onder- of overprikkeld zijn”.
Klik HIER voor het document

Basisstrategieën
“Hieronder geven we een korte opsomming van soorten strategieën die in veel verschillende situaties toe te passen zijn. Dit is jouw basis; als je hiervan een aantal strategieën kent, kun je die overal gebruiken”.
Klik HIER voor het document

Wetenschappelijke artikelen over diepe druk
Chen, H. Y., Yang, H., Meng, L. F., Chan, P. Y. S., Yang, C. Y., & Chen, H. M. (2016). Effect of deep pressure input on parasympathetic system in patients with wisdom tooth surgery. Journal of the Formosan Medical Association, 115(10), 853-859.
Klik HIER voor de publicatie

Chen, H. Y., Yang, H., Chi, H. J., & Chen, H. M. (2013). Physiological effects of deep touch pressure on anxiety alleviation: The weighted blanket approach. Journal of Medical and Biological Engineering, 33(5), 463-47.
Klik HIER voor de publicatie

Bestbier, L., & Williams, T. I. (2017). The Immediate Effects of Deep Pressure on Young People with Autism and Severe Intellectual Difficulties: Demonstrating Individual Differences. Occupational Therapy International, 2017.
Klik HIER voor de publicatie

Taylor, C. J., Spriggs, A. D., Ault, M. J., Flanagan, S., & Sartini, E. C. (2017). A systematic review of weighted vests with individuals with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 37, 49-60.
Klik HIER voor de publicatie

Kuhaneck, H. M., & Chisholm, E. C. (2012). Improving dental visits for individuals with autism spectrum disorders through an understanding of sensory processing. Special Care in Dentistry, 32(6), 229-233.
Klik HIER voor de publicatie

Wetenschappelijk onderzoek
Het zou goed zijn als er (pilot) (klinisch) wetenschappelijk onderzoek komt naar de effecten van ‘diepe druk’ in de autismevriendelijke mondzorg. Wat zijn de effecten als je voor de behandeling, tijdens de behandeling of na de behandeling gebruikt maakt van diepe druk als ondersteunende interventie?
Wie pakt de handschoen op?

Alert nieuwsbrief
Mensen die geïnteresseerd zin in de nieuwsbrief kunnen zich aan melden voor een ‘alert’ via een mail naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. alert nieuwsbrief.

Mensen die zich willen afmelden voor nieuwsbrief kunnen die doen door een mail te sturen naar jh.elhorst@quicknet.nl o.v.v. afzegging alert.

Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via:
jh.elhorst@quicknet.nl
facebook twitter google-plus email
MailPoet