Blad def

De komende periode wordt er meer zichtbaar van de autismevriendelijke mondzorg. De werkgroep is bezig met het opstellen van twee brochures:
  1. Brochure ‘Autisme en Mondzorg: Informatie en tips voor mondzorgverleners’.
2. Brochure ‘Tips om uw kind met autisme aan het tandenpoetsen te krijgen ’

Verder wordt wordt er de komende jaren gewerkt het project: Streep op de horizon
Het project bestaat uit vijf delen:
  • schets stand van zaken autismevriendelijke mondzorg;
  • handreiking organisatie van autismevriendelijke mondzorg;
  • competenties mondzorgverleners werkzaam in de autismevriendelijke mondzorg;
  • noodzaak gebruik van vragenlijsten en meetinstrumenten bij patiënten met autisme;
  • ontwikkelen beleid van wetenschap, opleiding en kwaliteit autisme vriendelijke
mondzorg;

Wie mee wil denken en/of schrijven kan dit via het contactformulier op onze website kenbaar maken.
photo-1475477793686-225275e4c4d9
Update website in alle rust uitgevoerd

De website is gemoderniseerd. Nu meer mogelijkheden, zoals:
  • De aan- en afmelding op de nieuwsbrieven kan nu via de website. Het ligt in de bedoeling eens per maand een nieuwsbrief uit te geven.
  • Men kan zich opgeven voor een alert op 'nieuws' en 'tips'. Gehoopt wordt zo beter te kunnen inspelen op specifiek doelgroepen met hun wensen.
  • Op Twitter, You tube en facebook zal ook aandacht besteed worden aan autismevriendelijke mondzorg. Klik op het desbetreffende symbool.
Wilt u een bijdrage leveren aan nieuwsbrieven/twitter/facebook en Youtube of heeft u suggesties en/of opmerkingen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via het contact formulier op onze website.
photo-1467173278854-6a7908dcbddb
.
Meer uitzicht door afstudeerprojecten opleidingen Mondzorgkunde

De werkgroep is zeer verheugd met de afronding van de diverse afstudeerprojecten van studenten Mondzorgkunde. Het brengt mondzorgverleners een stapje verder. We vermelden hieronder de diverse onderzoeksverslagen.Belangstellenden kunnen via het contactformulier op de website verslagen aanvragen.

Later zal er meer aandacht aan besteed worden aan de afstudeerprojecten, maar nu is al een dankwoord op zijn plaats aan student, hun begeleiders en participanten.

De afstudeerprojecten

Özdemir, B & Yaghoubi, K. (2018). Een systematisch literatuuronderzoek over de communicatiemethoden bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornis tijdens de mondzorgverlening. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde

Williams, J & van Lohuizen, R. (2018). De ervaringen en meningen van tandartsen en mondhygiënisten angstbegeleiding over volwassen patiënten met autisme. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde.

Roos, M & Wiltenburg, A. (2018) De bekwaamheid van de mondzorgprofessionals in het behandelen van patiënten onder de 18 jaar met een autisme spectrum stoornis met/zonder verstandelijke beperking. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde.

Afkir, F. (2018). Een kwalitatief onderzoek naar de mening van ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking over de kwaliteit van de geleverde mondzorg “Door de auti-bril kijken om de mondzorg auti-proof te maken” Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde.

Soultana, S & Steeghs, B. (2018). Tevredenheid van ouders van kinderen met ASS en een verstandelijke beperking over de geleverde mondzorg door mondzorgprofessionals. Tevredenheidsonderzoek. ). Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

Bargerink, D & Cuppen, D. (2018). De tevredenheid van de persoonlijke begeleiders over de geleverde mondzorg door de mondzorgprofessionals bij hun volwassen cliënten met autisme en een verstandelijke beperking. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

Sluijter, X & Snippe, R. (2018) Mondverzorging bij intramurale ASS-cliënten. Inventarisatie mondverzorging binnen stichting ‘de Trans’. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hanzehogeschool GroningenDe werkgroep prijst zich gelukkig met het feit dat er nog enkele afstudeerprojecten volgen. En verder wordt op langere termijn gewerkt aan meer klinische effectstudies.
Welke praktijk(en) wil(len) hieraan meedoen?
Meldt je aan via het contactformulier.

3. CCElEen mooie uitgewerkte casus: Over agressie en basale onveiligheid

Geciteerd
" Leopold is een 33-jarige man met een lichte verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Hij is achterdochtig en agressief. Hij reageert zijn agressie niet alleen af op anderen, maar ook op materialen en op zichzelf. Hij maakt alles stuk wat maar in zijn handen komt en verwondt zich door zichzelf te snijden of voor rijdende voertuigen te springen.

Als hij op zijn 32ste voor een bus springt, raakt hij met zijn hoofd de buitenspiegel en komt daarna met zijn hoofd op het trottoir terecht. In het ziekenhuis wordt een hersenkneuzing vastgesteld. Als hij weer terug in de instelling is waar hij woont, lukt het niet meer om de begeleiding goed op te pakken.

Leopold wordt opgenomen binnen een crisis- en behandelafdeling. Begeleiders doen hun best maar voelen zich steeds onveiliger door het gedrag dat Leopold vertoont. Ze durven niet alleen zijn kamer in en als ze met hem willen wandelen, gaan drie begeleiders mee. Ze wantrouwen Leopold en Leopold wantrouwt hen. Dit heeft tot gevolg dat Leopold eigenlijk geen daginvulling meer heeft en altijd alleen op zijn kamer is. De enige contactmomenten die er met begeleiders zijn, zijn functioneel.

CCE-coördinator Gerrie van Laar raakt betrokken bij Leopold. Het wordt haar duidelijk dat de situatie waarin hij is opgegroeid een basis heeft gelegd voor zijn achterdocht en wantrouwen. Het verminderen van het wantrouwen van zowel Leopold als begeleiders zou iedereen verder helpen. Maar hoe pak je dat aan?

Klik HIER voor de casus

sean-gorman-192804-unsplash

Onderzoek

Sahab, L. A. (2017) Investigating dental anxiety in individuals with Autism Spectrum Disorders. PhD thesis, University of Reading

Enkele Nederlandse mondzorgverleners hebben zich laten interviewen door onderzoekster.

De samenvatting

Dental anxiety is a common and disabling problem for individuals with autism spectrum disorders (ASD). Little is known about the causes of dental anxiety in ASD but the literature suggests it may be related to sensory sensitivity (Stein et al., 2011) and having high rates of anxiety in general (White et al., 2009). The purpose of this research is to examine the factors that predict dental anxiety in children with ASD. The first two qualitative studies were designed to identify relevant factors in dental anxiety using a bottom-up approach. Interviews were carried out with parents of children with ASD and individuals with ASD. The second study interviewed dentists with varying expertise in ASD. Both sets of interviews were analysed using content analysis. Findings from the qualitative studies suggest that dental anxiety is related to parental anxiety, sensory sensitivity, worries about pain, and negative experiences. In the third study 45 children with ASD aged (11 to 17) and their parents, and a comparison group of 50 Typically Developing (TD) children and their parents, completed measures examining dental anxiety and associated factors. The results demonstrate that children with ASD have higher rates of dental anxiety related to their higher overall anxiety level. Correlations show that dental anxiety is related to other forms of anxiety: unusual sensory processing, cognition, past experiences at the dentist, parents’ dental anxiety, and the number of visits that a child has had to the dentist. Regression analysis shows that dental anxiety in children with ASD is determined by their worries about treatment and the number of dental visits. In TD children, dental anxiety was only predicted by their worries about treatment. Nevertheless, despite the aforementioned small differences, this third study showed that children with ASD and TD children are more alike than different, which is an interesting finding that requires further investigation. Overall, this research helps us understand the underlying causes of dental fear in children with ASD and gives insight into interventions to support them with oral care.

Klik HIER voor de dissertatie
boy-walking-teddy-bear-child-48794
De regio Noord-Holland van de Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert i.s.m. de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg een themadag over:

Autisme en Verstandelijke Beperking:
'Angst voor de (tand)arts'

op donderdag 14 juni 2018, De Rijp

Plaats : Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp
Tijd : 10.00-16.00 uur (inloop/registratie vanaf 9.30)
Entree : ouders/verzorgers 25 euro p.p. en professionals 35 euro p.p.
(incl. lunch/koffie/thee), vooraf te voldoen na betalingsinstructies, die u ontvangt na aanmelding.
Betaling op themadag zelf - alleen contant - is 40 euro p.p. voor
ouders/professionals.
Voor wie? : ouders/verzorgers, begeleiders, medewerkers (tand)artsenpraktijk en
ziekenhuis, specialisten, verpleegkundigen, orthopedagogen en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is
Aanmelden : aanmelding verplicht i.v.m. de organisatie via nannie.kruissel@planet.nl
of 0299-657590

Later meer informatie
Een student Mondzorgkunde:
'Ik vond het erg indrukwekkend om de mondzorg van mensen met autism en een verstandelijke beperking te observeren'

een vak apart ?
Logo_Final_Kleur_Transparant_Middel
facebook twitter youtube email