25e NIEUWSBRIEF AUTISMEVRIENDELIJKE MONDZORG april 2018

potlood

THEMADAG:
‘Autisme en verstandelijke beperking: Angst voor de (tand)arts’
Donderdag 14 juni 2018 in De Rijp

De regio Noord-Holland van de NVA organiseert i.s.m. de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg een themadag over: Autisme en Verstandelijke Beperking: 'Angst voor de (tand)arts'

Hoe kun je mensen met autisme en een verstandelijke beperking zo goed mogelijk voorbereiden op een ziekenhuisopname of behandeling door de tandarts, huisarts of specialist? En hoe bereid je de behandelaar voor op de komst van een bange patiënt: wat zijn de (on)mogelijkheden? Hoe kun je mét elkaar ervoor zorgen dat de opname of behandeling zo min mogelijk belastend is voor alle partijen?

Doel van de themadag is om in de toekomst meer aandacht te krijgen voor het onderwerp bij de diverse beleidsmakers en professionals.

Klik HIER voor meer informatie en inschrijving
CURSUS
Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers
De cursus is voorlopig vastgesteld op 7 en 28 september 2018

Met elkaar communiceren, in gesprek gaan, elkaar iets duidelijk maken, het lijkt zo eenvoudig. Voor iemand met een verstandelijke beperking met/ zonder autisme kan dit behoorlijk ingewikkeld zijn, zeker in de voor hen vaak onbekende wereld van de tandheelkundige zorg.

De vorige cursus is door de deelnemers zeer gewaardeerd. Een must?

Voor wie: (huis)tandartsen, mondhygiënistes en (preventie) assistentes
.
Klik HIER voor meer informatie en inschrijvingCONGRES
Mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking.
woensdag 20 juni 2018

Vanwege het succes van de cursus nu een 'herhaling'.

Tijdens het congres krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen:
  • Welke mondproblemen komen vaak voor bij verschillende syndromen?
  • Hoe herkent u problemen en pijn in de mondregio?
  • Wat kunt u doen om de dagelijkse mondzorg minder beladen te maken?
  • Als het poetsen toch een strijd blijft – wat zegt de Wet Zorg en Dwang?
In de middag volgt u een sessie naar keuze over ‘Vaardigheden in de dagelijkse mondverzorging’, 'Mondzorg bij EMB', ‘Wat als mondzorg niet lukt?’ of 'Mondgezondheid en de algemene gezondheid'.

Klik HIER voor meer informatie en inschrijving

bloeddruk

STARTDOCUMENT mond- en medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis
Onlangs, 19 maart 2018, is het startdocument door de de overleggroep ‘Mond- en medische zorg voor mensen met een Verstandelijke Beperking (VB) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vastgesteld.

De overleggroep wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor deze specifieke doelgroep door kennis te verspreiden en onderzoek te stimuleren.

Namens de werkgroep autismevriendelijke mondzorg hebben Henk Algra en Jan Elhorst zitting in de overleggroep

Klik HIER voor het startdocument
GRADUATED

AFSTUDEERPROJECTEN MONDZORGKUNDE

Op drie hoge scholen Mondzorgkunde hebben studenten hun afstudeerproject besteed aan autismevriendelijke mondzorg. Vanzelfsprekend is de werkgroep autismevriendelijke zeer ingenomen met de eindresultaten. Een dankwoord aan de studenten en de opleiding is op haar plaats. Er ligt een voornemen het een en ander te bundelen in een publicatie. .

Via het contactformulier kunt u afstudeerprojecten op vragen. Klik HIER

Claessens, A & Veenhof, P. (2017). Mondzorg bij patiënten van jonger dan 18 jaar met ASS. Aan welke eisen moet ASS- vriendelijke mondzorg voldoen bij patienten die 18 jaar of jonger zijn en geen verstandelijke bepeking hebben ? Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

Hashemzada, F & Waziri, S. (2017). Mondzorg volgens normaal tot hoogbegaafde personen met ASS: De positieve ervaringen, negatieve ervaringen en mogelijke oplossingen in de mondzorg volgens de normaal tot hoogbegaafde volwassen personen met ASS. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

Özdemir, B & Yaghoubi, K. (2018). Een systematisch literatuuronderzoek over de communicatiemethoden bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornis tijdens de mondzorgverlening. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde

Williams, J & van Lohuizen, R. (2018). De ervaringen en meningen van tandartsen en mondhygiënisten angstbegeleiding over volwassen patiënten met autisme. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde.

Roos, M & Wiltenburg, A. (2018) De bekwaamheid van de mondzorgprofessionals in het behandelen van patiënten onder de 18 jaar met een autisme spectrum stoornis met/zonder verstandelijke beperking. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde.

Afkir, F. (2018). Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde.
Door de auti-bril kijken om de behandeling auti-proof te makenEen kwalitatief onderzoek naar de mening van ouders van kinderen met een dubbele diagnose over de kwaliteit van de mondzorg

Soultana, S & Steeghs, B. (2018). Tevredenheid van ouders van kinderen met ASS en een verstandelijke beperking over de geleverde mondzorg door mondzorgprofessionals. Tevredenheidsonderzoek. ). Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

Bargerink, D & Cuppen, D. (2018). De tevredenheid van de persoonlijke begeleiders over de geleverde mondzorg door de mondzorgprofessionals bij hun volwassen cliënten met autisme en een verstandelijke beperking. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

Sluijter, X & Snippe, R. (2018) Mondverzorging bij intramurale ASS-cliënten. Inventarisatie mondverzorging binnen stichting ‘de Trans’. Bachelorthesis Mondzorgkunde Hanzehogeschool Groningen

jong kind
autismejongekind_logo1

Nieuw:
platform Autisme Jonge Kind
In juni 2018 wordt het online platform Autisme Jonge Kind gelanceerd waarop ouders en professionals veel praktische informatie kunnen vinden op het gebied van vroegsignalering en vroegbehandeling autisme. Ook interessant voor mondzorgverleners met affiniteit voor het jonge kind met autisme

Klik HIER voor meer informatie over het nieuwe platform


Citaat Jasper Wagteveld (ervaringsdeskundige, die zich inzet voor een eerlijke beeldvorming rondom autisme):

Laten we kortom stoppen met autisme te begrijpen en laten we echt gaan luisteren. Zoals een hulpverlener die ik bijzonder hoog acht in ervaring met autisme mij zei: “Ik werk nu al 30 jaar met mensen die autisme hebben, maar ik begrijp er nog steeds niet van”.facebook twitter youtube email