24e NIEUWSBRIEF AUTISMEVRIENDELIJKE MONDZORG 30 maart 2018

Jasper Wagteveld (ervaringsdeskundige, die zich inzet voor een eerlijke beeldvorming rondom autisme):

Zeggen dat mensen met autisme gebaat zijn bij voorspelbaarheid, visualiseren en duidelijkheid is ongeveer hetzelfde als zeggen dat alle vrouwen graag de huishoudbeurs bezoeken.
pexels-photo-236151
AANPASSINGEN COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT) BIJ AUTISME SPECTRUM STOORNIS

In een publicatie van van Steensel et al (2015) over cognitieve gedragstherapie (CGT) bij angststoornissen bij kinderen met autisme worden meerdere aanpassingen genoemd. Ook voor mondzorgverleners goed om kennis van te nemen en in te passen in de praktijkvoering
bij kinderen (en volwassenen?).

De aanpassingen spelen in op 1) de specifieke moeilijkheden met betrekking tot de Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies, 2) de wenselijkheid om de ouders (begeleiders) nauw te betrekken bij de (angst)behandeling, 3) de soms geringe interne motivatie en 4) het creëren van oefengelegenheden zodat generalisatie kan plaatsvinden.

Klik HIER voor de publicatie

In het International handbook of autism and pervasive developmental disorders staat een hoofdstuk 'Training children with autism and pervasive developmental disorders to comply with healthcare procedures: Theory and research' (pp. 381-395).
Een mooi overzicht van (cognitieve) gedragsinterventies in de medische- en mondzorg.

Klik HIER voor het handboek

girl-1820122_960_720

VRAGENLIJST NAAR POSITIEVE / STERKE EIGENSCHAPPEN EN KWALITEITEN

Mondzorgverleners zijn al aardig gewend te vragen naar hobby's van hun patiënten en zich te richten op de sterke en positieve eigenschappen van hun patienten.

Het Autisme Expertisecentrum in Eemnes heeft een 'Vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten' ontwikkeld. Een handig hulpmiddel, zowel bij kinderen als volwassenen met autisme. Er is ook een handleiding bij.

Probeer het eens uit in de mondzorgpraktijk en bespreek wat haalbaar is.

Gekeken wordt naar doorzettingsvermogen, detailgericht, geheugen, nieuwsgierigheid/leergierigheid, rechtvaardigheid/eerlijkheid, analytisch, muziek/kunst, natuur/dieren, creativiteit, loyaliteit en humor

Klik HIER voor de vragenlijst en handleiding
felipe-p-lima-rizo-327661-unsplash
.
ONDERZOEKSPRAKTIJKEN EN ONDERZOEKSIDEEËN AUTISMEVRIENDELIJKE MONDZORG

De werkgroep autismevriendelijke mondzorg zoekt collega's / instellingen die:
- mee willen werken aan (klinisch) onderzoek in hun praktijk/instelling/CBT;
- onderzoeksideeën hebben;

U kunt het een en ander kenbaar maken door te klikken op HIER voor het contactformulier

De Hoge School Utrecht heeft twee documenten ontwikkeld over de werving van onderzoeksplaatsen en onderzoeksideeën. Dit kan een leidraad zijn voor u.

Klik HIER voor het formulier externe opdrachtgever
Klik HIER voor het formulier externe werving opdrachtgever
portrait-child-hands-57449
PLATVORM OPRICHTING EXPERTS AUTISMESPECTRUMSTOORNIS WERKZAAM IN DE MONDZORG

In 2013 is werkgroep ‘autismevriendelijke mondzorg’ opgericht. De werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om specifieke tandheelkundige zorg voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) een forse impuls te geven. Zie verder op de website www.autismevriendelijketandheelkunde.nl

De werkgroep acht de tijd rijp om een platform “experts autismespectrumstoornis werkzaam in de mond- medische zorg voor mensen met autisme spectrum stoornis en/of verstandelijke beperking in de mondzorg/medische zorg” op te richten.

Doelen van het platform zijn om :
  • Een kennisuitwisseling te bevorderen;
  • op locatie te komen tot een intensievere samenwerking met de tandheelkundige en medische zorgverleners;
  • onderzoek stimuleren naar de effectiviteit van diverse gedragsbeïnvloedende interventies bij de tandheelkundige- en medische zorg voor mensen met een ASS;
  • Minimaal 1 x per jaar bijeenkomen, vanaf 2019
Later meer

Klik HIER voor het contactformulier als u belangstelling hebt


Nieuwe zorgstandaard autisme
In de zorgstandaard autisme wordt een indeling naar leeftijd gemaakt. De leeftijdsgroep van 12 - 30 jaar is een aparte groep. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling bij mensen met autisme vaak grilliger verloopt en sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt vaak langzamer.

Klik HIER voor de zorgstandaard
boy-walking-teddy-bear-child-48794
facebook twitter youtube email