Logo_Final_Kleur_Transparant_Klein
Tandartspraktijk
Een zeer lezenswaardig artikel voor mondzorgverleners (in opleiding) is de publicatie van Irene Steenman en Tineke van der Veer, T in 2005: ‘De ASSwijzer als navigatiesysteem in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Het geeft inzicht in hoe professionals ‘methodisch om kunnen gaan met personen met een autisme spectrum stoornissen. Klik hier voor het artikel.

In 2013 promoveerde Tineke van der Veer op bovengenoemd onderwerp: het effect van de ASSwijzer. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden de website www.asswijzer.nl bezoeken. Hier is het promotieonderzoek van Tineke van der Veer te downloaden.

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft in haar inspirerende en inzichtgevende serie ‘leren van casussen’ aandacht besteed aan een persoon met autisme spectrum stoornis waarbij gebruik is gemaakt van de ASSwijzer. Zie http://lerenvancasussen.cce.nl/casussen/een-feestje-voor-johan
De casus laat zien dat door goed te observeren en te ordenen het beeld van iemand met een autisme spectrum stoornis met heel veel structuur en weinig prikkels kan veranderen in een beeld van in variatie en meer prikkels.

En tenslotte wijzen wij u op een artikel/review van Delli K, Reichart PA, Bornstein MM, Livas C. Management of children with autism spectrum disorder in the dental setting: concerns, behavioural approaches and recommendations. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013 Nov 1;18(6):e862-8.
De auteurs concludeerden dat:

‘The dental management of a child with ASD requires in-depth understanding of the autistic behavioural pro­file. Based on well-established behavioural guidance techniques, the therapeutic approach should be individ­ualized for each patient. The role of continuous educa­tion of dental professionals and parents is essential in overcoming the difficulties encountered by the autistic child in the dental chair’.

Klik hier voor het artikel
facebook twitter google-plus email
MailPoet