27E
JONGE KIND WEB
NIEUWE WEBSITE OVER AUTISME BIJ HET JONGE KIND (0 - 6 jaar)

Deze prachtige website biedt toegankelijke kennis, informatie en inspiratie voor ouders en (mondzorg)professionals. Er is aandacht voor informatie over behandelingen, expertiseteams, scholingsaanbod en wetenschappelijke publicaties. De website is nog in ontwikkeling. Ook voor mondzorgverleners die mondzorg bieden aan deze jonge kinderen met (een vermoeden) van autisme kan de website interessant zijn, immers de richtlijn Mondzorg voor jeugdigen stelt dat ouders met hun kind in ieder geval een bezoek afspreken in de mondzorgpraktijk voor de tweede verjaardag van het kind. Neem een kijkje op de website. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook opgeven voor de nieuwsbrief.

Klik HIER voor de website
Klik HIER voor inschrijving nieuwsbrief
STHETOSCOOP
NVA-THEMADAG 'AUTISME EN VERSTANDELIJKE BEPERKING: ANGST VOOR DE (TAND)ARTS

Een dertigtal aanwezigen hebben kunnen luisteren naar boeiende lezingen van Yvette Dijkxhoorn (orthopedagoog), Aniek Eijsink (tandarts gehandicaptenzorg), Angela van Bedaf-Danenberg (mondhygiënist), Fatima Afkir (mondhygiënist i.o), Ria van Hees (Platform VG Noord Brabant) en Leo Pierse (Platform VG Noord Brabant).

De themadag dag werd georganiseerd door de NVA-afdeling Noord-Holland en de werkgroep autismevriendelijke mondzorg. Eén van de doelen was de" problematiek van angst voor de (tand)arts zichtbaar én bespreekbaar te maken bij artsen, specialisten,ziekenhuizenen (mond)zorgverleners. Daarin is men voor een deel in geslaagd.

De organisatoren van deze themadag zullen in gesprek gaan met de Expertgroep Autisme en Verstandelijke Beperking van de Nederlandse Vereniging voor Autisme om deze problematiek verder onder de aandacht te brengen.

Het Platform VG Brabant heeft enkele brochures uitgegeven:
Klik HIER voor de brochures

free elderly-3282517_960_720
AUTISME, VISUELE BEPERKING EN VERSTANDELIJKE BEPERKING

De Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor slecht ziende en blinde mensen, heeft een brochure uitgegeven waarin men kort ingaat op:.
  • Hoofkenmerken van autisme
  • Autisme én een visuele beperking.
  • Autisme én visuele én verstandelijke beperking
Goed om als mondzorgverlener kennis van te nemen

Klik HIER voor de brochure
UIL owl-1484782_960_720
AANDACHT VOOR AUTISME OP CONGRES KINDERTANDHEELKUNDE

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVVK) en The International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) besteden aandacht aan autismevriendelijke mondzorg op het congres Dr. W. Bellis spreekt over Autism spectrum disorder; who’s borders are challenged? Crossing these borders requires working closely not only with multidisciplinary and intradisciplinary teams but also with the child’s family. A. Klein and E. v.d Linde spreken over Autisme in de stoel; grensverleggend

De presentaties zijn op Friday 23 November van 15.45 – 16.45 hrs

Klik HIER voor meer informatie

portrait-child-hands-57449

ADRESSEN CENTRA BIJZONDERE TANDHEELKUNDE, KINDERTANDARTSEN, TANDARTSEN GEHANDICAPTENZORG EN TANDARTSEN ANGSTBEGELEIDING: MEER EXPERTISE EN ERVARING

De werkgroep wordt af en toe benaderd als 'autismevriendelijke mondzorg' in de huispraktijk niet goed van de grond komt. Meestal wordt dan geadviseerd, liefst in samenspraak met en een verwijzing van huistandarts, zich te wenden tandartsen met meer ervaring en expertise in de mondzorg voor patienten met autisme. Hieronder vindt u adressen waartoe men zich kan wenden.

Klik HIER voor de centra bijzondere tandheelkunde
Klik HIER voor de lijst kindertandartsen
Klik HIER voor de Tandartsen Gehandicaptenzorg en Tandartsen Angstbegeleiding


zonnebril
Bepalende factoren bij de tandheelkundige behandeling bij kinderen met ASS

In het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde heeft kindertandarts D.L. Gambon een mooi excerpt (blz 482) 'Bepalende factoren bij de tandheelkundige behandeling bij kinderen met ASS' geschreven over de publicatie van "Dangulavanich W, Limsomwong P, Mitrakul K, et al. Factors associated with cooperative levels of Autism Spectrum Disorder children during dental treatments. Eur J Paediatr Dent. 2017; 18: 231-236"

Klik HIER voor het excerpt
Klik HIER voor de publicatie
exchanging-ideas--argument-and-debate-concept
HET VOORSPELLENDE BREIN EN AUTISME

Peter Vermeulen schets in deel 1 een beeld van het 'voorspellende brein'. In deel 2
gaat hij in op wat de visie op het voorspellende brein heeft op de opvattingen over autisme. Ideeën over waarnemen en denken worden ter discussie gesteld. Hij stelt dat het brein een soort gokmachine is. Het brein checkt of haar voorspellingen uitkomen.
Is het verschil tussen voorspelde sensorische input en actuele sensorische input groot dan leidt dit vaak tot stress/angst. Mondzorverleners doen er dus goed aan om op de een of andere manier aan te sluiten bij de 'voorspelbare sensorische input'.


Klik HIER voor de publicatie

AFSTUDEERPROJECT MONDZORGKUNDE

Nena van Geffen & Isabella Kerster (studenten Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht) hebben in het kader van hun afstudeerproject en op verzoek van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg een kleinschalig kwalitatief onderzoek onder gnathologen en parodontologen uitgevoerd. Hoe ervaren zij de behandeling van patiënten met een autisme spectrum stoornis. Wereldwijd is hierover weinig bekend. Geconcludeerd werd dat “de meningen en ervaringen van zowel de parodontologen en de gnathologen over de mondzorgbehandeling van ASS-patiënten vergelijkbaar zijn. Beiden zijn van mening dat wanneer er een duidelijke structuur wordt aangeboden en er een heldere communicatie is, dit bevorderlijk is voor een goed behandelresultaat. Tevens kan er meer winst worden behaald in de herkenning van autisme, door dit op te nemen in de psychosociale anamneses en gezondheidsvragenlijsten”.

Uitgebreider (klinisch) (kwantitatief) onderzoek is nodig.

Belangstellenden kunnen de thesis opvragen bij J.H. Elhorst (jh.elhorst@quicknet.nl)

Review on the Recent Advances in the Dental Management of Autistic Children.

In de publicatie van Katta, N., & Mani, S. K: Autism Spectrum Disorders-A Review on the Recent Advances in the Dental Management of Autistic Children. intelligence, 11, 12. staan een aantal wetenswaardige onderwerpen. Goed om als mondzorgverlener of gedragsdeskundige kennis van te nemen.

Klik HIER voor de publicatie

JOIN USpexels-photo-533444
OPROEP GEDRAGSDESKUNDIGEN / AUTISME EXPERTS

De werkgroep autismevriendelijke mondzorg is op zoek naar gedragsdeskundigen en/of autisme experts die een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van autismevriendelijk mondzorg aan kinderen en volwassen. De werkgroep is van mening dat er meer multidisciplinaire samenwerking wenselijk is

Wie 'joined us ?

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op via ons contactformulier

Klik HIER voor het contactformulier
REGISTRATIE sel
Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via de website

Klik HIER voor inschrijving
facebook twitter youtube email