29e Knipsel
WIJZIGING DOMEINNAAM
De domeinnaam van de website van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg is gewijzigd in de link: https://autismevriendelijkemondzorg.nl
TWEEDE PRIJS ONDERZOEK AUTISMEVRIENDELIJKE MONDZORG

Op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde is de NVvK- Elmex® scriptieprijs uitgereikt. Er waren veel inzendingen. Wafaa ElShennawy heeft de eerste prijs gewonnen. De tweede prijs ging naar Fatima Afkir (Hogeschool Utrecht). De titel van haar scriptie is:

'Een kwalitatief onderzoek naar de mening van ouders van kinderen met autisme en een verstandelijke beperking over de kwaliteit van de geleverde mondzorg".

Vanzelfsprekend is de werkgroep hier blij. Weer een stapje verder. Het past in het beleid van de werkgroep om meer onderzoek te doen. Gelukkig hebben diverse Hogescholen Mondzorgkunde hierop al ingespeeld.Hierover volgend jaar meer.

Klik HIER voor de scriptie
zonnebril
AUTISME EN TANDARTSASSISTENTE
In het Nascholingstijdschrift voor tandartsassistenten (Quality Practice Assistenten)
hebben H. Algra, orthopedagoog en S. Kalf-Scholte, tandarts-gehandicaptenzorg een lezenswaardig artikel geschreven: "Zijn we er allemaal klaar voor? Mensen met autisme ‘in de stoel". Met dank aan uitgeverij PRELUM dat het artikel hier geplaatst mocht worden.

Klik HIER voor het artikel

Knipsel
CROWDFUNDING

De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG) heeft een crowdfunding opgezet om een casusboek uit te geven. Henk Algra ,orthopedagoog en GZ psycholoog, is de auteur. Henk beschrijft zijn meest ingrijpende 20 verhalen uit zijn carrière in de bijzondere tandheelkunde en geeft praktische handvatten. Autismevriendelijk mondzorg komt ook nadrukkelijk aan de orde.
Doe mee met deze mooie actie van de VBTGG.

Klik HIER voor meer informatie
Prikkelverwerking
Document over prikkelverwerking

Er is een mooi overzichtelijk document over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking verschenen:

Berckelaer-Onnes, I. A. van, Dijkxhoorn, Y. & Hufen, M. (2018). Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke beperking:een complexe hulpvraag
Groningen: Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), UMCG.Wetenschappelijke literatuur en klinische kennis zijn gebundeld door de auteurs. Enkele meetinstrumenten en methodieken worden besproken.
Opdrachtgever was De Sensatie van een Goed Leven, projectleider J.A. Landsman

Prikkelverwerking krijgt steeds meer aandacht binnen de mondzorg. Mede daarom is het document min of meer verplichte leerstof voor mondzorgverleners werkzaam voor de doelgroep.

Klik HIER voor het document

Kilk HIER voor meer informatie over De Sensatie van een Goed Leven
Poetsen
TIPS PREVENTIE


De werkgroep autismevriendelijke mondzorg wil in de nabije toekomst meer 'TIPS'
geven aan cliënten met autisme, ouders van kinderen met autisme en (mondzorgprofessionals). Hiervoor is ruimte geschapen op de website.

Omdat preventie in de mondzorg uitermate belangrijk is zijn we begonnen met het algemene preventie advies van het Ivoren Kruis. De werkgroep is bezig met het vervaardigen van een brochure over "' Wanneer het tandenpoetsen moeilijk is voor uw kind met autisme".

Klik HIER voor het algemene preventie advies
YOU TUBE
Op de website van de werkgroep staat ook onze You Tube playlist. Er zijn twee nieuwe filmpjes geplaatst: nr 12 :Is Mijn Kind Anders Vroege signalering van autisme bij jonge kinderen en nr 13: Autisme kritisch bekeken.

Klik HIER voor onze playlist

Knipsel
NEDERLANDSTALIGE LITERATUUR

Vermeulen, P. (2016). Het voorspellende brein en autisme deel 1 en 2.
In het eerste deel proberen we een beeld te schetsen van wat ‘het voorspellende brein’ is. In het tweede deel gaan we dan kijken wat de nieuwe breinvisie verandert in onze opvattingen over autisme.
Peter Vermeulen
Autistisch denken deskundige bij Autisme Centraal
Auteur van talloze publicaties waaronder ‘Autisme als contextblindheid’ en ‘Brein bedriegt’.


Autisme centraal

Klik HIER voor de publicatie
RECENTE ENGELSTALIGE PUBLICATIES
Forsyth A, Herrman E, Raslan K, Ortiz S, Lee C, Galhano A, et al. Autism Spectrum Disorder in Children: Behavioral, Sensory and Gastrointestinal Considerations and Assessment of Oral Health. J Dent Oral Biol. 2018; 3(4): 1138

Abstract
Pediatric dentists have an important role in the care and maintenance of oral health for children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The primary goals of dental care are to maximize oral health and function, and to help facilitate understanding of the primary features of ASD with families and other medical and dental providers. To assist oral health professionals in the understanding of autism and associated comorbidities, this report reviews the medical presentation of patients with autism and implications for dentistry. We describe the physiological, behavioral, sensory and gastrointestinal considerations of ASD, as well as associated medical conditions, pharmacologic and non pharmacological behavior guidance, and dental considerations for the management of patients with autism. Optimization of oral health is more likely when providers understand the context of
patients who present with autism and are able to educate families, guiding them toward effective interventions for health.


Klik HIER voor de publicatie
Naidoo, M. & Singh, S. (2018). The Oral health status of children with autism Spectrum disorder in KwaZulu-Nata, South Africa. BMC Oral Health. 2018 Oct 12;18(1):165.

Results:
Average DMFT/dmft scores of 3, 42 and 0, 97 were recorded respectively. Molars dominated the decayed component of the DMFT/dmft with an average caries prevalence of (51, 7% and 40, 8%) respectively. These results displayed zero fillings indicative of unmet treatment needs. The gingival index revealed mild gingival inflammation, (46, 3%) and the plaque index demonstrated visible plaque at (43, 6%).Attrition scores revealed mild loss of dental enamel (47%). The most prevalent soft tissue trauma recorded was lip biting (37, 25%).

Klik HIER voor de publicatie
REGISTRATIE sel
Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via de website

Klik HIER voor inschrijving nieuwsbrief
facebook twitter youtube email