36e Knipsel

Symposium een tandje erbij

Op vrijdag 26 juni 2020, Rosmalen
Locatie MFC De Binckhorst

Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking is vaak complex. Het op juiste wijze interpreteren van signalen, het rekening houden met de reeds gebruikte medicatie of de invloed van bekende aandoeningen vereisen speciale vaardigheden om te komen tot de juiste diagnostiek.

Behandelen en preventie vragen vaak om een speciale aanpak. Dat kan simpel door extra tijd, maar ook kan het zijn dat er extra voorzieningen nodig zijn om een behandeling uit te voeren. Kortom, zowel op gebied van preventie, diagnostiek als bij behandelingen moet er vaak 'een tandje bij'. Dit geldt zeker voor mondzorg. Juist daar is het belangrijk breder te kijken dan alleen naar het gebit en extra bij mensen met een beperking. Onbegrepen of niet ontdekte klachten hebben een grote invloed. Dus ook hier moet er een tandje bij.

Tijdens dit symposium gaan we uitdrukkelijk in op de extra aandacht die mensen met een verstandelijke beperking bij gezondheidszorg verdienen en moeten krijgen. Samen met een breed scala aan zorgprofessionals en cliënten staan we stil bij de complexiteit van mondzorg en alle behandelingen die daarbij komen kijken. Van dagelijkse verzorging tot sedatiebehandelingen.

We delen goede praktijkvoorbeelden en belichten wat waarom werkt en waarom niet. Tevens bespreken we juridische en ethische vragen bij de zorg voor deze groep mensen. In welke mate is dwang toegestaan, wat zegt de Wet Zorg en Dwang hierover? Waar wringt de autonomie van de cliënt met diens eigen gezondheid, maar wellicht ook met professioneel gemak?

Bij Cello en het Centrum voor Tandzorg staat preventie centraal. Met als doel de kwaliteit van leven van onze cliënten te vergroten. Daarbij worden experts ingezet die zich in het werken met deze doelgroep hebben gespecialiseerd.

Klik HIER voor meer informatie en inschrijven

tp400logo
RECENTE NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES

Mondzorg en autisme (deel 1)
Algra, H. & Elhorst, J. Tandartsprakt (2019) 40: 42

Citaat
"Voor kinderen met autisme is de wereld vaak chaotisch. Dat geldt des te meer voor de onbekende en daardoor bedreigende situatie van de behandelkamer. Hoe kan een behandelaar het vertrouwen van de patiënt winnen en behouden? Hoe ontstaat er meer duidelijkheid en voorspelbaarheid in de praktijk voor de kinderen/adolescenten met autisme? In deze eerste bijdrage gaan we vooral in op theoretische verklaringen van autisme en wat de consequenties daarvan voor de praktijk zijn. Hierin worden handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat kinderen/adolescenten zich veilig voelen in je behandelstoel.

Mondzorg en autisme (deel 2)
Algra, H. & Elhorst, J. Tandartsprakt (2019) 40: 35

Citaat
"In het vorige nummer van de Tandartspraktijk kwamen enkele theoretische verklaringen van autisme aan bod. In dit nummer geven we aan de hand van de kleuter Max een voorbeeld hoe wij kinderen met autisme kunnen bejegenen, ondersteunen en trainen om bij hen een zo verantwoord mogelijke mondzorg te realiseren. Dat vraagt bij deze kwetsbare kinderen om een individuele en respectvolle benadering: zorg op maat!

Henk Algra werkt sinds 1975 als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft veel ervaring opgedaan rond casuïstiek van mensen met autisme bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam.

Jan Elhorst werkte sinds 1975 als tandarts in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Beiden zijn lid van de werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg.
janko-ferlic-446248-unsplash
RECENTE ENGELSTALIGE PUBLICATIES:
Lam, P. P., Du, R., Peng, S., McGrath, C. P., & Yiu, C. K. (2019). Oral health status of children and adolescents with autism spectrum disorder: A systematic review of case-control studies and meta-analysis. Autism, 1362361319877337.

Abstract
Children and adolescents with autism spectrum disorder are thought to be more vulnerable to oral diseases than typically developing individuals due to cariogenic dietary habits, self-injurious behaviors, and increased barriers to dental care services. This review aimed to summarize current evidence comparing the oral health status of people diagnosed with and without autism spectrum disorder. Study selection and screening, data extraction, risk of bias assessment, and quality-of-evidence evaluation was conducted using the Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation approach and performed independently by two reviewers. A total of 16 studies were found eligible for qualitative synthesis and 15 were included in quantitative analysis. When comparing children and adolescents diagnosed with and without autism spectrum disorder, significantly higher prevalence of bruxism was identified. Individuals diagnosed with autism spectrum disorder were also found to have significantly lower salivary pH. However, no statistically significant differences in terms of caries prevalence and severity, oral hygiene and periodontal status, prevalence of malocclusion, dental traumatic injuries, as well as salivary flow rate and buffering capacity were found. The quality of evidence of each outcome was graded as very low mainly due to the overall high risk of bias, considerable heterogeneity, and imprecision.


Leiva-García, B., Planells, E., del Pozo, P. P., & Molina-López, J. (2019). Association Between Feeding Problems and Oral Health Status in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders, 49(12), 4997-5008.

Abstract
A number of studies have been made of mealtime behavioral problems and food selectivity in patients with autism spectrum disorder (ASD), though not from a multidisciplinary perspective where diet and dental care are investigated in children with ASD. In the present study, the parents of 55 children with ASD and 91 children with typical development (TD) between 6 and 18 years of age completed the Brief Assessment of Mealtime Behavior in Children (BAMBIC) and a food consumption frequency questionnaire. A pediatric dentist performed an oral exploration of the participants according to the criteria of the World Health Organization (WHO). Food rejection and limited food variety were associated to an increased prevalence of malocclusion and altered Community Periodontal Index scores in children with ASD.
.
Chien, T., Sterkenburg, P. S., Prahl, C., Anderson, N., & Bos, A. (2019). Self‐concept and facial appearance of individuals with an intellectual disability: A scoping review. British Journal of Learning Disabilities.

Abstract
Background
The mental health and well‐being of individuals can be positively affected by improving facial appearance through orthodontic treatment. However, research is limited on the relationship between facial appearance and self‐concept of individuals with intellectual disabilities.

Materials and methods
This scoping review includes 19 articles and is aimed to examine the self‐concept of individuals with intellectual disabilities and determine how the self‐concept might be impacted by facial appearance. Furthermore, this review is exploratory in the way that an attempt was made to extract constructs that contribute to the self‐concept of persons with intellectual disabilities.

Results
Unfortunately, no articles were found on how individuals with intellectual disabilities think about their own facial appearance. However, the articles on self‐concept in persons with intellectual disabilities do mention some interesting facts: social comparisons lead to social stigma that can contribute negatively to the self‐concept of individuals with intellectual disabilities. Also, the ability to communicate and express oneself can contribute to one's self‐esteem. Furthermore, parents/caregivers often influence the concept of oneself. Moreover, an individual's relationship with their social environment defines their self‐concept.

Conclusion
It is currently unknown how individuals with intellectual disabilities view their own facial appearance and whether their self‐concept is influenced by their appearance. Questionnaires which address attitudes on facial appearance could provide a deeper understanding of the self‐concept of individuals with intellectual disabilities and possibly make way for orthodontic treatment. However, caution is needed concerning changing the physical appearance of persons with intellectual disabilities. One should also battle stigma by encouraging the social inclusion of persons with intellectual disability.
REGISTRATIE sel
Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via de website

Klik HIER voor inschrijving
facebook twitter youtube email