34 e nieuwsbrief
MEDILEX
Congres Autismevriendelijke mondzorg: bejegening en begeleiding

Op 21 mei 2019 was het zover. Het eerste congres over mondzorg en autisme:
Autismevriendelijke mondzorg: bejegening en begeleiding. We kunnen spreken van een geslaagd congres. Prima georganiseerd door Medilex i.s.m. de werkgroep. Voor herhaling vatbaar.


Stof tot nadenken
Er werd gesproken over ‘Autismespectrumstoornis (ASS): van diversiteit tot bejegening’,
Autismespectrumstoornissen en angst’, Een dubbele beperking: Autismespectrumstoornis (ASS) en verstandelijke beperking’, 'Autismevriendelijke mondzorg rond de tandartsstoel'
Motivatie en beloning’, ‘Wat als mondzorg niet lukt? Een brede aanpak!’, ‘Autismevriendelijke mondzorg rond de tandartsstoel’ en ‘De toekomst van autismevriendelijke mondzorg’. Inhoudelijk en organisatorische aspecten kwamen aan de orde.

In de bijeenkomst van de werkgroep op 15 juli a.s zal een evaluatie plaatsvinden.
Duidelijk is wel dat er werk aan de winkel is


MEDILEX

Congres
Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Handvatten voor het verlenen voor goede mondzorg op 11 september 2019 te Amersfoort

" Bij mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het gebit. Zij hebben namelijk meer kans op problemen in de mond. Ondervoeding, gedragsproblemen, medicatie en spraakproblemen kunnen het gevolg zijn van een slecht gebit.

Leer hoe u goede mondzorg verleent aan uw cliënten met een verstandelijke beperking!

Tijdens het congres krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen:
  • Welke mondproblemen komen vaak voor bij verschillende syndromen?
  • Hoe herkent u problemen en pijn in de mondregio?
  • Wat kunt u doen om de dagelijkse mondzorg minder beladen te maken?"
Klik HIER voor de brochure en inschrijving
cursusaanbod

"Autisme Centraal staat in België al drie decennia bekend om zijn kwalitatief hoogstaande cursussen en opleidingen rond autisme. Boba is een samenwerking aangegaan met deze organisatie. Vanaf 1 januari kunt u daardoor alle cursussen in Nederland volgen - u hoeft er niet meer voor naar België!
U bent van harte welkom op drie locaties in Nederland, te weten in Dordrecht, Tiel en Rijswijk".


Ook voor mondzorgverleners aantrekkelijk. Neem eens een kijkje op de website van Autisme Centraal


Klik HIER voor meer informatie

Knipsel

Een overzichtje
Een overzicht van vrij verkrijgbare literatuur, Nederlands onderzoek en enkele vragenlijsten. De werkgroep zal de komende tijd aandacht besteden aan de Nederlandse literatuur en de vragenlijsten

Klik HIER voor de literatuur en vragenlijsten
NAR-logo-top

OPROEP
Nederlands Autisme Register (NAR).

Het zou fijn zijn als mondzorgverleners mee willen werken aan de onderstaande oproep.

" Het NAR is een uniek, beveiligd register en een gezamenlijk initiatief van de NVA en de VU. We verzamelen gegevens over de levensloop van een grote groep mensen met autisme. Op dit moment zitten in het NAR ruim 2500 deelnemers, een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. In veel opzichten een representatieve steekproef van mensen met autisme in Nederland. Ouders van kinderen zijn echter ondervertegenwoordigd binnen het NAR. Om deze reden zijn we op zoek naar ouders van kinderen met autisme. Ook deelnemers met autisme en een verstandelijke beperking zijn ondervertegenwoordigd binnen het NAR. Om deze reden zijn we ook op zoek naar ouders van kinderen met autisme.

Kinderen met autisme
Om meer inzicht te krijgen in de problematiek van jonge kinderen met autisme en om goed zicht te krijgen in de levensloop bij autisme, van jongs af aan, is het van belang dat er voldoende kinderen gevolgd worden door het NAR vanaf het moment dat zij een diagnose autisme krijgen. Want hoe meer we weten over kinderen met autisme, wat zij nodig hebben en waar ouders tegen aanlopen, hoe beter het wederzijds begrip.
Zouden jullie ons hiermee willen helpen door de bijgevoegde posters op locatie op te hangen, om zo uiteindelijk samen te bouwen aan meer begrip en kansen voor mensen met autisme.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!
Nederlands Autisme Register

Klik HIER voor de poster
Knipsel
RECENT NEDERLANDS ONDERZOEK

Roes, E & Thus, M. (2019) Mondzorg bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Op welke manier ervaren ouders/ verzorgers van kinderen met ASS barrières bij het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging? . Bachelorthesis Mondzorgkunde Hogeschool Arnhem Nijmegen Mondzorgkunde

- 82,1% van de 123 ouders / verzorgers heeft aangegeven barrières te ervaren bij de dagelijkse mondverzorging van zijn/ haar kind met ASS in de leeftijd van 4 - 12 jaar;
- 35% poetst minder dan 2 keer per dag en 50,4 poets minder dan 2 minuten;
- 48,8% van de ouders/ verzorgers begeleiden zijn/ haar kind bij ieder poetsmoment;

Er is dus nog een taak 'hoe ouders / verzorgers te ondersteunen"Klik HIER voor het onderzoek

RECENTE ENGELSTALIGE PUBLICATIES:

Rohani, M. M. (2018). Autism Spectrum Disorder: Patients’ Oral Health Behaviors and Barriers in Oral Care from Parents’ Perspectives. Annals of Dentistry University of Malaya, 25(2), 43-52

Abstract
To assess the oral health behaviors of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and explore attitudes and barriers in providing oral care by their parents. A cross-sectional, mixed method study design, which comprised of quantitative and qualitative sections was conducted. The quantitative part assessed the oral health behavior through a parent-proxy report questionnaire whilst the qualitative part assessed parents’ overall perspective on maintenance of oral health in children with ASD through an in-depth interview using
semi-structured questions. All children below the age of 16 who have been clinically diagnosed with ASD and registered at the Pediatric Dental Clinic were included. The sample consisted of twenty children with ASD. Most of the sample were male and between 5-8 years old. Majority had good oral health behaviors but some exhibited self-injurious behaviors that may affect oral health. Severe characteristics of ASD, co-morbid
conditions and incompetent health professionals were reported as barriers in oral care by parents of these children.

Despite having good oral health behaviors, several barriers and challenges were expressed by these parents with ASD when providing home oral care or bringing them for dental appointment. Continuous support for parents with ASD child by dental professionals is essential to help overcome the real challenges and barriers in providing oral care among these parents.

Klik HIER voor de publicatie

REGISTRATIE sel
Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via de website

Klik HIER voor inschrijving
facebook twitter youtube email