skip to Main Content

Doelstelling

De werkgroep heeft als belangrijkste taak met initiatieven te komen om de tandheelkundige zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), met/zonder verstandelijke beperking, een (forse) impuls te geven. De werkgroep wil een schakel zijn tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse praktijk van mondzorgverleners, cliënten/ouders/groepsleiding en ondersteunende professionals.

De werkgroep wil de doelstelling realiseren door o.a.:

  • Het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek;
  • Te werken aan het opstellen van een handreiking ‘autismevriendelijke mondzorg’;
  • Het vervaardigen van lesmateriaal;
  • Het organiseren van een (meerdaagse) cursussen en/of verdiepingscongressen;
  • Autismevriendelijke mondzorg onder de aandacht te brengen van de opleidingen in de mondzorg;
  • Kennis te verspreiden via de website en nieuwsbrieven ;
  • Samenwerking met andere disciplines / organisaties;

Leden van de werkgroep

Dhr. Elhorst,  Jan(Tandarts Gehandicaptenzorg en samenroeper werkgroep)
Dhr. Riem,  Arie – (Pedodontoloog)
Mevr. van den Broek,  Annemiek(Mondhygiëniste)
Mevr. Dolmans – Feenstra,  Roelien(Tandarts Gehandicaptenzorg)
Mevr. Kind, Laura(Pedodontoloog)
Mevr. Groefsema – Jansonius, Francien – (Tandarts)
Mevr.  Luteijn, Sophie(Pedodontoloog)
Mevr. van Houtem, Caroline(Tandarts Angstbegeleiding)
Dhr. Algra, Henk(GZ-psycholoog)

Plannen 2018

Naast reguliere activiteiten hoopt de werkgroep in 2018 twee brochures mee te ontwikkelen:

  • Brochure ‘Tips voor mondzorgverleners in de huispraktijk’
  • Brochure ‘Wanneer het tandenpoetsen moeilijk is voor uw  kind met autisme’