skip to Main Content

Expertgroep: Autisme en een Verstandelijke Beperking

De NVA-Expertgroep ‘Autisme & Verstandelijke Beperking’ maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met een dubbele diagnose. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers. In de Expertgroep zitten ervaringsdeskundigen en overige deskundigen.

Lees artikelRead article

Angststoornissen bij kinderen met autismespectrumstoornissen

Angststoornissen komen vaak voor, ook bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Bij de meeste kinderen volstaat cognitieve gedragstherapie (CGT). Het is echter de vraag of deze behandeling net zo succesvol is bij kinderen met ASS als bij kinderen zonder ASS, hoeveel kinderen met ASS een angststoornis hebben, en of deze angststoornissen anders zijn dan bij kinderen zonder ASS. In dit artikel wordt een antwoord op bovenstaande vragen geformuleerd aan de hand van een reeks studies die onderdeel vormde van het proefschrift van Van Steensel (2013), aangevuld met een aantal cases.

Lees artikelRead article

Cursus Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich beperkt verbaal uiten en hebben verschillende communicatievormen nodig om de wereld om hen heen (beter) te begrijpen, zelf te communiceren en (een beetje) eigen regie te houden. Ook in de tandheelkundige zorg is het noodzakelijk om verschillende communicatievormen in te zetten bij deze doelgroep. Met als doel om de patiënt in de stoel, of voorafgaand aan het plaats nemen, beter te laten begrijpen wat er gaat gebeuren en daarmee de stress/chaos/angst te reduceren.

Lees artikelRead article

Flyer Cursus Totale Communicatie voor mondzorgmedewerkers

In Dental Tribune Nederlandse Editie Augustus 2016 staat een uitgebreid interview  “Het doel is een veilige stoel” – Een interview met met Jan Elhorst (tandarts-gehandicaptenzorg) en Henk Algra (orthopedagoog) en GZ-psycholoog) over patiënten met autisme

Lees artikelRead article

Brochure Mondzorg 's Heeren Loo Zorggroep

“De laatste jaren heeft mondzorg binnen de ’s Heeren Loo Zorggroep een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Enkele jaren geleden moesten we helaas constateren dat zowel de door ons geboden (preventieve) mondzorg als de tandheelkundige behandelingen veel beter konden. We vermoeden dat dit niet alleen geldt voor ’s Heeren Loo. De mondzorg in de verstandelijke gehandicaptenzorg is een tijdlang een achtergebleven gebied geweest.

Lees artikelRead article

Een interview: "Zie die patiënt eerst maar eens in de stoel te krijgen".

In Dental Tribune staat een uitgebreid interview met Jan Elhorst (tandarts-gehandicaptenzorg) en Henk Algra (orthopedagoogen GZ-psycholoog) over patiënten met autisme “Het doel is een veilige stoel”.

Lees artikelRead article