skip to Main Content

Expertgroep: Autisme en een Verstandelijke Beperking

De NVA-Expertgroep ‘Autisme & Verstandelijke Beperking’ maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met een dubbele diagnose. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers. In de Expertgroep zitten ervaringsdeskundigen en overige deskundigen.

Lees artikelRead article

Brochure Mondzorg 's Heeren Loo Zorggroep

“De laatste jaren heeft mondzorg binnen de ’s Heeren Loo Zorggroep een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Enkele jaren geleden moesten we helaas constateren dat zowel de door ons geboden (preventieve) mondzorg als de tandheelkundige behandelingen veel beter konden. We vermoeden dat dit niet alleen geldt voor ’s Heeren Loo. De mondzorg in de verstandelijke gehandicaptenzorg is een tijdlang een achtergebleven gebied geweest.

Lees artikelRead article

Een interview: "Zie die patiënt eerst maar eens in de stoel te krijgen".

In Dental Tribune staat een uitgebreid interview met Jan Elhorst (tandarts-gehandicaptenzorg) en Henk Algra (orthopedagoogen GZ-psycholoog) over patiënten met autisme “Het doel is een veilige stoel”.

Lees artikelRead article