skip to Main Content

Handleiding

Vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten Deze vragenlijst is een hulpmiddel bij in kaart brengen van de kwaliteiten van mensen met ASS.

Elk individu heeft goede eigenschappen en kwaliteiten. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). De ervaring leert bijvoorbeeld dat mensen met ASS vaak eerlijk en direct zijn. Dit kan tot negatieve gevolgen leiden, maar zeker ook tot positieve. Zo kan het zijn dat mensen in de omgeving graag de mening van iemand met ASS krijgen, omdat ze er zeker van zijn dat er geen leugentje om bestwil verteld zal worden. Een andere positieve eigenschap die wat vaker voorkomt bij mensen met ASS is oog voor detail. Zoals alle mensen met ASS onderling verschillen, hebben zij natuurlijk ook elk hun unieke positieve eigenschappen. Deze vragenlijst is bedoeld om (een deel van) deze kwaliteiten in kaart te brengen.

Lees artikelRead article

Lijst van tandarts-pedodontologen (kindertandartsen)

De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) heeft een overzicht  van de tandarts-pedodontologen (kindertandartsen) die door de NVvK erkend zijn opgesteld. Behalve de adressen van de tandarts-pedodontologen treft u ook een profielschets aan van de “Tandarts- Pedodontoloog”. Met deze profielschets kunt u kennisnemen van de expertise en werkzaamheden die door een tandarts-pedodontoloog verricht worden.

 

Lees artikelRead article